Complement Coral

ASSIGNATURA OPTATIVA: COMPLEMENT CORAL

L’assignatura de Complement Coral és una assignatura optativa d’oferta obligatòria als cursos 5é i 6é de les Ensenyances Professionals de Música.

L´assignatura de complement coral és fonamental en la formació de l´alumne, ja què no deuria ser una assignatura optativa, si no obligada durant l´etapa de les ensenyances professionals, per a tots els instruments, ja què no és sols un ensinistrament en cantar cançons a varies veus, més bé és un ric mig per a treballar diversos aspectes que seran fonamentals en el desenvolupament del futur músic, com és la entonació que és indispensable per al treball de l´afinació del propi instrument elegit per a les ensenyances professionals.

Ens endinsem en el món de la interpretació de l´instrument més natural, la pròpia veu, lluny de les dificultats que suposa altre instrument que no forma part del propi cos.

A l´aula de Complement Coral aprenem:

  • Una tècnica bàsica que ens permeta cantar amb naturalitat i sense esforç, coneixent la importància de l´ús correcte de la veu.

  • És la experiència de més profit per al treball en grup, ja què ho experimenta amb el seu propi cos i després ho pot traslladar a l´instrument que ha elegit.

  • És la forma més natural d’acostumar-se a una escolta polifònica, que li permet relacionar el seu discurs o veu amb altres que succeeixen al mateix temps.

  • Experimenta un marc de referències que condicionen la seua afinació, que deurà acomodar al resultat general.

  • I en l´aspecte social, l´alumne desenvolupa un esperit col·laboracionista fomentant la companyonia, la tolerància i el respecte front als demés.

  • En quant al repertori treballarem obres de tots els estils, de de cant gregorià a la música actual (pop-rock). Fent diferents concerts durant el curs.