Canvi d’Especialitat

Alumnat d'ensenyances elementals que estiga matriculat al conservatori i desitge realitzar un canvi d'especialitat NO tornarà a realitzar la prova a 1r Curs d'E. Elementals.

Podrà sol·licitar-ho (Annex 1 de l'orde 28/2011 document de tràmits generals) en el termini de matrícula per a la prova d’accés i ingrés a les ensenyances elementals, que es publica cada any al DOCV.

Les places s'adjudicaran segons la nota de l'expedient acadèmic i segons la prelació establida a l'Orde 49/2015 Article 16 DOGV 15/05/2015 de la Conselleria d'Educació Cultura i Esport i estarà condicionada a l'existència de vacants.