Titulacions

Extracte del DECRET 158/2007, de 21 de setembre, del Consell, pel qual s’establix el currículum de les ensenyances professionals de música i es regula l’accés a estes ensenyances.

Article 19. Titulació

1. Els alumnes i les alumnes que hagen superat les ensenyances professionals de música obtindran el títol professional de música, en què constarà l’especialitat cursada.

2. Els alumnes i les alumnes que finalitzen les ensenyances professionals de música obtindran el títol de Batxiller si superen les matèries comunes del Batxillerat, encara que no hagen realitzat el Batxillerat de la modalitat d’arts en la seua via específica de música i dansa.