Complement Pianístic

ASSIGNATURA OPTATIVA: COMPLEMENT PIANISTIC

L’assignatura de Complement Pianístic és una assignatura optativa d’oferta obligatòria als cursos 5é i 6é de les Ensenyances Professionals de Música.

Aquesta assignatura pretén oferir a l’alumne les destreses necessàries per a conèixer les diferents possibilitats de l'instrument, un poc seguint amb la línia del què s’ha fet en Piano Complementari. No es tracta de formar pianistes, sinó d’aprendre a utilitzar el piano com una ferramenta de treball, enfocat sobretot als futurs músics professionals.

La diferència fonamental amb el piano complementari és que l’optativa és una assignatura grupal. Normalment, i depenent del grup, les classes es divideixen en un temps individual i un altre col·lectiu.

A la classe individual, i depenent de les inquietuds i destreses de l’alumne, es treballen obres pròpies del repertori pianístic de diferents èpoques i estils, així com exercicis d’improvisació, creació de preludis, treball dels diferents xifrats (baix xifrat, americà...), així com acompanyaments que posarem en pràctica a la classe col·lectiva. Molt important també la utilització del piano com instrument cambrístic amb el treball d’obres per a piano a quatre, sis, huit... mans, depenent del grup.

En definitiva, i com diuen els objectius específics de l’assignatura, es tracta de:

  • Conèixer les diferents possibilitats de l'instrument.

  • Adquirir tal grau de destresa en l'execució que permeta desenvolupar-se amb la major fluïdesa possible en el teclat, enfrontant-se a dificultats d'un cert nivell.

  • Assolir progressivament rapidesa de reflexos en la lectura a primera vista.

  • Comprendre els elements essencials, harmònics i contrapuntístics d'una partitura polifònica.

  • Conèixer les característiques de l'escriptura pianística aplicada a l'acompanyament d'un instrument solista.

  • Interpretar la part pianística d'obres de repertori de l’instrument principal.