Cultura Audiovisual

ASSIGNATURA OPTATIVA: Cultura Audiovisual

Professora: Mª Cristina Jordá Torres

L’assignatura de Cultura Audiovisual és una assignatura optativa d’oferta obligatòria als cursos 5é i 6é de les Ensenyances Professionals de Música.

Aquesta assignatura té dos finalitats fonamentals. Per una part, aprendràs a analitzar, escoltar, i discernir la informació que es presenta mitjançant de les plataformes digitals. Per altra banda, coneixeràs el procés de creació de productes audiovisuals.

Aquesta és, probablement, una de les millors ferramentes per al desenvolupament personal i humà, que facilita la comprensió dels continguts que rebem pels mitjos. En definitiva, aprendràs a analitzar, relacionar i comprendre els elements que formen part de la cultura audiovisual del nostre temps.

La era digital i internet estan suposant un canvi molt important en la capacitat de mostrar productes audiovisuals. Les xarxes socials, youtube, blocs i pàgines web permeten donar a conéixer aquest tipus de contingut sense necessitat de passar el filtre de la indústria audiovisual. Per altra part, els programes d’edició d’imatge, vídeo i fotografia, faciliten la creació de nous continguts.

Són ferramentes que deus conéixer i utilitzar per a poder realitzar les teues pròpies creacions i mostrar-les al món amb un cost econòmic molt baix. Aquest suport inicial serveix com a indicatiu de qualitat per a una posterior integració dels nous creadors dins de la indústria audiovisual.