Equip Directiu

  • Director: José Tomas Estornell Cremades

  • Vicedirector: Arturo Garcia Martínez

  • Cap d'Estudis: Telmo Gadea Boix

  • Secretari: Rafa Donet Donet