Ingrés a 1r Curs Ensenyaments Elementals

DIMECRES 9 DE SETEMBRE

TRIA HORARIS 1r CURS ENSENYAMENTS ELEMENTALS. Alumnat aprovat en la prova d’ingrés setembre 2020.
Després de la tria d’instrument (16.00 hores) es procedirà a la tria d’horaris (sols per a l’alumnat de 1r curs d’EE)
Cada alumne/a ha de triar un grup de LLENGUATGE MUSICAL (2 hores setmanals) i altre de COR (1 hora setmanal)
L’oferta d’horari per a classe d’instrument es farà pública en el mateix moment de tria.

LLENGUATE MUSICAL

Grup A: dilluns i dijous, de 15.30 a 16.30 hores
Grup B: dilluns i dijous, de 17.30 a 18.30 hores
Grup C: dilluns i dimecres, de 18.30 a 19.30 hores
Grup D: dimarts i divendres, de 15.30 a 16.30 hores
Grup E: dimarts i divendres, de 16.30 a 17.30 hores

COR

Grup A: dilluns, 16.30 a 17.30 hores
Grup B: dijous, 18.30 a 19.30 hores
Grup C: divendres, 17.30 a 18.30 hores

PROVA D'APTITUD INGRÉS AL 1r CURS

D'ENSENYANCES ELEMENTALS DE MÚSICA

DESCRIPCIÓ DE L'EXERCICI