Accés a Ensenyaments Elementals

Inscripció Telemàtica a un curs  d'Ensenyaments Elementals diferent del primer:

  • Inscripció: des de les 09.00 hores del 18 de maig fins a les 15.00 hores del 25 de maig de 2020.
  • Llista definitiva d'alumnes admesos.
  • Realització de les proves: durant el mes de setembre, després de les d’ingrés en primer curs i abans de l’inici del període lectiu del curs.

 

ESTRUCTURA, CONTINGUTS I CRITERIS D'AVALUACIÓ.

INFORMACIÓ GENERAL: