Coordinacions de Centre

  • Coordinació Formació: Arturo García Martínez

  • Coordinació Horària: Arturo García Martínez

  • Coordinació TIC: Arturo García Martínez

  • Coordinació d'Igualtat i Convivència: Laura Valls Soler

  • Coordinació d'Activitats Complementàries i Extraescolars: Laura Valls Soler

  • Coordinació d'Extensió Cultural i Promoció Artística: Claudio Carbó Montaner