Fonaments d’Informàtica

ASSIGNATURA OPTATIVA: FONAMENTS D'INFORMÀTICA

Professor: Maria Concepción Hontanilla Alfonso

L’assignatura de Fonaments d'Informàtica és una assignatura optativa d’oferta obligatòria als cursos 5é i 6é de les Ensenyances Professionals de Música.

L’objectiu consisteix en conèixer el funcionament de programes informàtics, l’ús adequat de les ferramentes pròpies del programa amb la finalitat de fer l’edició de partitures o inclús, per modificar les qualitats del so. Algunes activitats possibles són la còpia de partitures per aprendre l’ús del programa, la transcripció de manuscrits, creació de portades, composició estètica d’una obra, tractament del color, de les lletres, etc.