Trasllat d’Expedient i readmissió

Des del 20 fins al 23 de juliol (ambdós inclosos) l'alumnat pot sol·licitar el trasllat de centre i la readmissió al mateix centre.

L'alumnat de readmissió ha d'haver superat un curs i no passar més d'un curs entre la renúncia i la sol·licitud.