2ª Especialitat

-L'alumnat que desitge cursar una segona especialitat des de 1r curs d'Ensenyances Elementals NO tornarà a realitzar la prova A PRIMER CURS d'E. ELEMENTALS.

Podrà sol·licitar-ho (Annex 1 de l'orde 28/2011 document de tràmits generals) en el termini de matrícula per a la prova d’accés i ingrés a les ensenyances elementals, que es publica cada any al DOCV.

-Alumnat que desitge cursar una segona especialitat en 2n, 3r o 4t d'Ensenyances Elementals haurà de superar una prova d'accés a aquests cursos.

INSCRIPCIÓ TELEMÀTICA en el termini de matrícula per a la prova d’accés i ingrés a les ensenyances elementals, que es publica cada any al DOCV.

En ambdós casos, l'alumnat haurà de tindre una nota mínima de 7 al seu expedient acadèmic i les places s'adjudicaran segons la prelació establida a l'Orde 49/2015 Article 16 DOGV 15/05/2015 de la Conselleria d'Educació Cultura i Esport i estarà condicionada a l'existència de vacants.