Estètica de la Música

ASSIGNATURA OPTATIVA: ESTÈTICA DE LA MÚSICA

Professor: José Vicente Carbonell Vidal

L’assignatura d’Estètica de la Música és una assignatura optativa d’oferta obligatòria als cursos 5é i 6é de les Ensenyances Professionals de Música.

Cal dir, també que aquesta assignatura és obligatòria al primer curs de les ensenyances Superiors de música en qualsevol modalitat, pel que fa molt recomanable tindre una base per tal d’afrontar amb èxit aquesta assignatura al primer curs del Superior de música.

QUINES COSES ANEM APRENDRE AMB AQUESTA ASSIGNATURA?

 • Cóm definim la bellesa, com ens afecta, qui la produeix?

 • Què es l’art? Es producte de l’home o de la casualitat? Perquè és bonic un quadre de Goya i no una tela d’aranya? Perquè un quadre amb un fons blau i un punt negre, val 1 milió d’euros?

 • Quan escoltem una obra d’art: com la jutgem?. Som capaços de jutjar un obra d’art? Perquè ens agrada o desagrada l’art?

 • Què es el que fa bona una obra d’art?

 • Què significa la música, què comunica, com entenem la música? Com la jutgem?

 • On està l’art de la 5ª de Beethoven?

 • Quin és el paper del intèrpret i el compositor en relació a l’obra d’art?

 • Existeix una relació naturalesa-música?

 • Què es la bellesa musical?

 • Per què Schönberg rebutja la tonalitat i opta pel docecafonisme? Què pensava?

 • Relació entre una obra d’art musical i el públic, oients.

 • Quan escoltes música, eres un oient passiu o actiu?

En definitiva, estem davant una assignatura que ens ajuda a pensar, reflexionar i adoptar una sèrie d’actituds front a les obres d’art en general i de la música en particular, tant en l’actualitat com al llarg de la Història de la música.

COM TREBALLAREM AÇÒ A CLASSE?

 • Visualització i audició d’obres d’art: musicals, pictòriques, arquitectòniques, etc.

 • Lectura de textos i llibres de butxaca en relació als temes tractats.

 • Visualització de documentals i pel·lícules: Todas las mañanas del mundo, Glen Gould, La música i la Tierra, Farenheit 451,etc.

 • Realització d’activitat performatives: composició de fragments musicals amb suport poètic, en relació a la música i la retòrica(poesia). Interpretació en aula i públic.

 • Realització d’audicions conscients: assistència a concerts-audicions per tal de fer aquests treballs…

 • Debats a l’aula.

 • Realització de fitxes de lectures.

 • Comentari de textos, reflexió i debat.

Qualsevol artista ha de tindre memòria i experiència per tal de poder entendre una obra d’art musical, tant seua com la d’altres, i poder emetre judicis de valor front aquest art.