Fonaments de Composició

ASSIGNATURA OPTATIVA: FONAMENTS DE COMPOSICIÓ

L’assignatura de Fonaments de Composició és una assignatura optativa d’oferta obligatòria als cursos 5é i 6é de les Ensenyances Professionals de Música.

L'objectiu principal és adquirir a través de la pràctica dels processos harmònics i estructurals i coneixements necessaris per a la creació i desenvolupament d'una composició musical.

Com?

Una composició musical pot ser molt lliure, però estem en un principi, no podem escriure sense més. Necessitarem pautes, normes, estructures, etc. per començar a crear.

El contrapunt és l'eina ideal per a això, estudia diferents tipus d'escriptura a 2 o més veus més i practicar el contrapunt invertible, una faceta molt interessant per les composicions que es fan al llarg del curs. També estudiarem el coral, una plantilla de 4 veus ideal per a treballar l'harmonia. Per tancar la part més teòrica, tindrem la diversió amb els cànons, que consisteix en la superposició de 2 o més veus de la mateixa melodia.

Una vegada que s'estudia la part més escolàstica, anem a començar a composar, sempre des del punt de vista tonal, o per què no, també modal. Això dependrà de cada alumne. Treballarem amb forma binària i ternària simple, sempre encarades al període clàssic-romàntic. Compondrem per a qualsevol plantilla que el professor estableix o suggereix l'estudiant. Per fer això haurem de fer un bon estudi de la instrumentació, coneixent cada instrument, la seva tessitura, timbre, transport, etc.

Després d'haver estudiat tots els estudis anteriors, els alumnes hauran aconseguit fer diverses composicions que finalment podran mostrar a una audició a l'últim trimestre. D'aquesta manera podrem ensenyar al públic el treball realitzat al llarg del curs.