Comissió de Convivència

  • José Tomás Estornell Cremades        

  • Telmo Gadea Boix                             

  • Cristina Bernal Castelló                      

  • Ester Pinto Ortolà                      

  • Manel Puig Aliaga       

  • Laura Valls Soler

  • Rafa Donet Donet       

 President 

Cap d'Estudis

Representant Professorat

Representant Pares I Mares

Representant Alumnes

Coordinadora Convivència 

Secretari