Creativitat i Música

ASSIGNATURA OPTATIVA: CREATIVITAT i MÚSICA

L'assignatura de Creativitat i Música és una assignatura optativa d'oferta obligatòria per als cursos de 5è i 6è dels Ensenyaments Professionals de Música.

L'objectiu consisteix a potenciar la creativitat personal per mitjà d'activitats pràctiques relacionades amb la música.

QUÈ FAREM A CLASSE?

Començarem amb una altra pregunta:

Què és el que toquem amb el nostre instrument? Partitures on hi ha notes, lligadures, dinàmiques, articulacions, canvis de tempo... però només amb això no transmetrem completament al públic. Tot el que falta a la partitura, curiosament, està relacionat amb la Creativitat, és a dir, amb la intel·ligència, el coneixement, la personalitat, la motivació i moltes coses més que fan que una partitura no sigui només el que hi ha escrit. Traurem allò que s'escapa del que matemàtic, el objectiu. Intentarem no ser màquines de llegir.

Tractarem el tema de la improvisació i farem una cosa molt interessant: tocar sense partitura. Com? No us equivoqueu, la improvisació no és fer el que a un li doni la gana, sinó que es donen unes pautes per poder organitzar aquest procés creatiu. Recorrerem al jazz com a font estilística.

ALTRES CONTINGUTS:

- Estudiarem tots els aspectes que entren en l'escenografia musical (ja sigui una audició, concert, festival, musical, etc.)

- Intentarem reconèixer-se a si mateixos per saber afrontar la interpretació davant del públic, aprofundint en la por escènica i l'ansietat.

- Aprendrem tècniques de relaxació, relacionades amb el punt anterior.