Pla d’estudis 4ESO

 

4t ESO Ensenyaments acadèmics (orientat al Batxillerat de Ciències)

CaràcterBlocMatèriaHores setmana
ObligatòriesTroncals generalsGeografia i Història3
Llengua Castellana i Literatura3
Inglés3
Matemàtiques acadèmiques4
Troncals d’opcióBiologia i Geologia3
Física i Química3
EspecífiquesEducació Física2
Lliure configuració autonòmicaValencià: llengua i literatura3
Tutoria1
OpcionalsEspecífiques (triar una)Religió / Valors ètics1
Bloc A. Específiques d’opció.

(es tria 1 o 2)*

Arts escèniques i dansa3
Cultura científica3
Cultura clàssica3
Educació plàstica, visual i audiovisual3
Filosofia3
Música3
Francés (Segon idioma)3
Tecnologies de la informació i comunicació3
Assignatura troncal no cursada (ECOLATTEC, CAPLI, IAE)3
Bloc B. Específiques d’opció.

Lliure configuració autonòmica d’opció

 

(es tria 1 o cap)*

 

(*) Es poden triar 2 matèries del bloc A o una del bloc A i una altra del bloc B

Competència comunicativa oral Inglés3
Taller de reforç: Valencià3
Taller d’aprofundiment de Valencià.3
Taller d’aprofundiment Matemàtiques “Estratègies de raonament i pensament lateral per a la resolució de problemes”3
Projecte interdisciplinari: “Taller de jocs de taula”3
Projecte interdisciplinari: “Taller de modelatge i impressió en 3D”3
Projecte interdisciplinari: “Bibliotubers. Club de lectura”3
Projecte interdisciplinari: “Ràdio escolar”3
Projecte interdisciplinari: “Astronomia”3
Projecte interdisciplinari: Live English3
TOTAL hores / setmana32 h

 

4t ESO Ensenyaments acadèmics (orientat al Batxillerat d’Humanitats i Ciències Socials)

CaràcterBlocMatèriaHores setmana
ObligatòriesTroncals generalsGeografia i Història3
Llengua Castellana i Literatura3
Inglés3
Matemàtiques acadèmiques4
Troncals d’opcióEconomia3
Llatí3
EspecífiquesEducació Física2
Lliure configuració autonòmicaValencià: llengua i literatura3
Tutoria1
OpcionalsEspecífiques (triar una)Religió / Valors ètics1
Bloc A. Específiques d’opció.

(es tria 1 o 2)*

Arts escèniques i dansa3
Cultura científica3
Cultura clàssica3
Educació plàstica, visual i audiovisual3
Filosofia3
Música3
Francés (Segon idioma)3
Tecnologies de la informació i comunicació3
Assignatura troncal no cursada (BG, FQ, TEC, CAPLI, IAE)3
Bloc B. Específiques d’opció.

Lliure configuració autonòmica d’opció

 

(es tria 1 o cap)*

 

(*) Es poden triar 2 matèries del bloc A o una del bloc A i una altra del bloc B

Competència comunicativa oral Inglés3
Taller de reforç: Valencià3
Taller d’aprofundiment de Valencià.3
Taller d’aprofundiment Matemàtiques “Estratègies de raonament i pensament lateral per a la resolució de problemes.”3
Projecte interdisciplinari: “Taller de jocs de taula”3
Projecte interdisciplinari: “Taller de modelatge i impressió en 3D”3
Projecte interdisciplinari: “Bibliotubers. Club de lectura”3
Projecte interdisciplinari: “Ràdio escolar”3
Projecte interdisciplinari: “Astronomia”3
Projecte interdisciplinari Live English3
TOTAL hores / setmana32 h

 

4t ESO Ensenyaments aplicats

CaràcterBlocMatèriaHores setmana
ObligatòriesTroncals generalsGeografia i Història3
Llengua Castellana i Literatura3
Inglés3
Matemàtiques aplicades4
Troncals d’opcióTecnologia3
EspecífiquesEducació Física2
Lliure configuració autonòmicaValencià: llengua i literatura3
Tutoria1
OpcionalsTroncal d’opció triar una)Ciències aplicades a l’activitat professional3
Iniciació a l’activitat emprenedora i empresarial3
Específiques (triar una)Religió / Valors ètics1
Bloc A. Específiques d’opció.

(es tria 1 o 2)*

Arts escèniques i dansa3
Cultura científica3
Cultura clàssica3
Educació plàstica, visual i audiovisual3
Filosofia3
Música3
Francés (Segon idioma)3
Tecnologies de la informació i comunicació3
Assignatura troncal no cursada (BG, FQ, ECOLAT, CAPLI, IAE)3
Bloc B. Específiques d’opció.

Lliure configuració autonòmica d’opció

 

(es tria 1 o cap)*

 

(*) Es poden triar 2 matèries del bloc A o una del bloc A i una altra del bloc B

Competència comunicativa oral Inglés3
Taller de reforç: Valencià3
Taller d’aprofundiment de Valencià.3
Taller d’aprofundiment Matemàtiques “Estratègies de raonament i pensament lateral per a la resolució de problemes.”3
Projecte interdisciplinari: ”Taller de jocs de taula”3
Projecte interdisciplinari: “Taller de modelatge i impressió en 3D”3
Projecte interdisciplinari: “Bibliotubers. Club de lectura”3
Projecte interdisciplinari: “Ràdio escolar”3
Projecte interdisciplinari: ”Astronomia”3
Projecte interdisciplinari: Live English3
TOTAL hores / setmana32 h