Pla d’estudis 4ESO

LOMQE

4t ESO Ensenyaments acadèmics (orientat al Batxillerat de Ciències)

Caràcter Bloc Matèria Hores setmana
Obligatòries Troncals generals Geografia i Història 3
Llengua Castellana i Literatura 3
Inglés 3
Matemàtiques acadèmiques 4
Troncals d’opció Biologia i Geologia 3
Física i Química 3
Específiques Educació Física 2
Lliure configuració autonòmica Valencià: llengua i literatura 3
Tutoria 1
Opcionals Específiques (triar una) Religió / Valors ètics 1
Bloc A. Específiques d’opció.

(es tria 1 o 2)*

Arts escèniques i dansa 3
Cultura científica 3
Cultura clàssica 3
Educació plàstica, visual i audiovisual 3
Filosofia 3
Música 3
Francés (Segon idioma) 3
Tecnologies de la informació i comunicació 3
Assignatura troncal no cursada (ECOLATTEC, CAPLI, IAE) 3
Bloc B. Específiques d’opció.

Lliure configuració autonòmica d’opció

(es tria 1 o cap)*

(*) Es poden triar 2 matèries del bloc A o una del bloc A i una altra del bloc B

Competència comunicativa oral Inglés 3
Taller de reforç: Valencià 3
Taller d’aprofundiment de Valencià. 3
Taller d’aprofundiment Matemàtiques “Matemàtiques i escape room” 3
Projecte interdisciplinari: “Taller de jocs de taula” 3
Projecte interdisciplinari: “Taller de modelatge i impressió en 3D” 3
Projecte interdisciplinari: “Bibliotubers. Club de lectura” 3
Projecte interdisciplinari: “Ràdio escolar” 3
Projecte interdisciplinari: “Astronomia” 3
Projecte Interdisciplinari: “Música, cinema, literatura i TikTok” 3
Projecte interdisciplinari: Electrònica pràctica 3
Projecte interdisciplinari: “Càmeres i acció: una història de pel·lícula” 3
Projecte interdisciplinari: “La salud i el medi ambient” 3
TOTAL hores / setmana 32 h

4t ESO Ensenyaments acadèmics (orientat al Batxillerat d’Humanitats i Ciències Socials)

Caràcter Bloc Matèria Hores setmana
Obligatòries Troncals generals Geografia i Història 3
Llengua Castellana i Literatura 3
Inglés 3
Matemàtiques acadèmiques 4
Troncals d’opció Economia 3
Llatí 3
Específiques Educació Física 2
Lliure configuració autonòmica Valencià: llengua i literatura 3
Tutoria 1
Opcionals Específiques (triar una) Religió / Valors ètics 1
Bloc A. Específiques d’opció.

(es tria 1 o 2)*

Arts escèniques i dansa 3
Cultura científica 3
Cultura clàssica 3
Educació plàstica, visual i audiovisual 3
Filosofia 3
Música 3
Francés (Segon idioma) 3
Tecnologies de la informació i comunicació 3
Assignatura troncal no cursada (BG, FQ, TEC, CAPLI, IAE) 3
Bloc B. Específiques d’opció.

Lliure configuració autonòmica d’opció

(es tria 1 o cap)*

(*) Es poden triar 2 matèries del bloc A o una del bloc A i una altra del bloc B

Competència comunicativa oral Inglés 3
Taller de reforç: Valencià 3
Taller d’aprofundiment de Valencià. 3
Taller d’aprofundiment Matemàtiques “Matemàtiques i escape room” 3
Projecte interdisciplinari: “Taller de jocs de taula” 3
Projecte interdisciplinari: “Taller de modelatge i impressió en 3D” 3
Projecte interdisciplinari: “Bibliotubers. Club de lectura” 3
Projecte interdisciplinari: “Ràdio escolar” 3
Projecte interdisciplinari: “Astronomia” 3
Projecte Interdisciplinari: “Música, cinema, literatura i TikTok” 3
Projecte interdisciplinari: Electrònica pràctica 3
Projecte interdisciplinari “Càmeres i acció: una història de pel·lícula” 3
Projecte interdisciplinari “La salud i el medi ambient” 3
TOTAL hores / setmana 32 h

4t ESO Ensenyaments aplicats

Caràcter Bloc Matèria Hores setmana
Obligatòries Troncals generals Geografia i Història 3
Llengua Castellana i Literatura 3
Inglés 3
Matemàtiques aplicades 4
Troncals d’opció Tecnologia 3
Específiques Educació Física 2
Lliure configuració autonòmica Valencià: llengua i literatura 3
Tutoria 1
Opcionals Troncal d’opció triar una) Ciències aplicades a l’activitat professional 3
Iniciació a l’activitat emprenedora i empresarial 3
Específiques (triar una) Religió / Valors ètics 1
Bloc A. Específiques d’opció.

(es tria 1 o 2)*

Arts escèniques i dansa 3
Cultura científica 3
Cultura clàssica 3
Educació plàstica, visual i audiovisual 3
Filosofia 3
Música 3
Francés (Segon idioma) 3
Tecnologies de la informació i comunicació 3
Assignatura troncal no cursada (BG, FQ, ECOLAT, CAPLI, IAE) 3
Bloc B. Específiques d’opció.

Lliure configuració autonòmica d’opció

(es tria 1 o cap)*

(*) Es poden triar 2 matèries del bloc A o una del bloc A i una altra del bloc B

Competència comunicativa oral Inglés 3
Taller de reforç: Valencià 3
Taller d’aprofundiment de Valencià. 3
Taller d’aprofundiment Matemàtiques “Matemàtiques i escape room” 3
Projecte interdisciplinari: ”Taller de jocs de taula” 3
Projecte interdisciplinari: “Taller de modelatge i impressió en 3D” 3
Projecte interdisciplinari: “Bibliotubers. Club de lectura” 3
Projecte interdisciplinari: “Ràdio escolar” 3
Projecte interdisciplinari: ”Astronomia” 3
Projecte Interdisciplinari: “Música, cinema, literatura i TikTok” 3
Projecte interdisciplinari: Electrònica pràctica 3
Projecte interdisciplinari: “Càmeres i acció: una història de pel·lícula” 3
Projecte interdisciplinari: “La salud i el medi ambient” 3
TOTAL hores / setmana 32 h