Admissió d’alumnat curs 2022-23 (Conselleria d’Educació)

L’alumnat de l’IES Gaia que desitge matricular-se per al pròxim curs 2022-2023 en 1r Batxillerat, 1r Cicles Formatius i 1r FP Bàsica, tant en aquest centre com en qualsevol altre, haurà de presentar sol·licitud d’admissió, segons convocatòria de la Conselleria d’Educació i les dates de la qual es detallen en el quadre publicat en el canal de Telegram i en la web de l’Institut.

Cap alumne/a de 4t ESO de l’IES Gaia, per estar matriculat/a en ell en aquest curs, té plaça assegurada en 1r Batxillerat en aquest centre IES Gaia.

No ha de confondre’s la presentació de sol·licituds d’admissió (telemàtiques, en la pàgina de Conselleria) amb el formulari de prematrícula i sondeig allotjat en la web de l’IES Gaia, que és un procés intern (obert fins al 3 de juny). 

Terminis de presentació de sol·licituds d’admissió (telemàtiques, en la pàgina de Conselleria):

  • Batxillerat: del 26 de maig al 3 de juny.
  • FP Bàsica, Grau Mitjà i Grau Superior: del 19 al 29 de maig.

Forma de presentació de sol·licituds:

Telemàtica, a través de la pàgina https://portal.edu.gva.es/telematricula/

Nota aclaridora:

  • L’alumnat dels centres de Primària adscrits (L’Horta, L’Almàssera i Victoria Kent) que cursarà 1r ESO en aquest centre el pròxim curs NO haurà de presentar sol·licitud d’admissió, tan sols realitzar la matricula el dia que s’indique en el seu moment.

Calendari d’admissió 2022-23 Cicles formatius

– La presentació de sol·licituds d’admissió telemàtica, tant en FP Bàsica com en els estudis de grau mitjà i superior i en els cursos d’especialització, serà del 19 al 29 de maig 
– La matriculació en FP Bàsica anirà del 15 al 21 de juliol, del 22 al 29 de juliol en grau mitjà i superior i del 12 al 15 de setembre en els cursos d’especialització

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha publicat en el DOGV consultar ací el calendari d’admissió i matriculació per al curs 2022-2023 dels nivells de Formació Professional impartits als centres sostinguts amb fons públics i que engloben tant l’FP Bàsica com les titulacions de grau mitjà i de grau superior, els cursos d’especialització, els programes formatius de qualificació bàsica (PFQB) i l’FP Bàsica de segona oportunitat; aquesta última, dirigida a les persones beneficiàries del Pla d’ocupació juvenil. 

La presentació de sol·licituds d’admissió telemàtica, tant en FP Bàsica com en els estudis de grau mitjà i superior i també en els cursos d’especialització, serà del 19 al 29 de maig. 

En FP Bàsica les llistes definitives de persones admeses es publicaran el 14 de juliol i la matrícula anirà del 15 al 21 de juliol. En el cas del grau mitjà i superior, el 21 de juliol es publicaran les llistes definitives i la matriculació tindrà lloc del 22 al 29 de juliol. 

Pel que fa als cursos d’especialització, coneguts també com els ‘màsters’ de l’FP perquè estan dissenyats per a aprofundir en la formació una vegada acabats els estudis de grau superior, les llistes definitives de persones admeses es publicaran el 26 de juliol i la matriculació tindrà lloc del 12 al 15 de setembre. 

L’FP Bàsica de segona oportunitat va dirigida a totes les persones que han abandonat el sistema educatiu sense superar l’ESO i es troben inscrites en el Pla d’ocupació juvenil. La presentació de sol·licituds d’admissió telemàtica estarà oberta del 4 al 10 de juliol i les llistes definitives de persones admeses es publicaran el 22 de juliol. 

Finalment, les sol·licituds d’admissió telemàtica per a cursar els PFQB podran presentar-se del 4 al 10 de juliol, mentre que les llistes definitives de persones admeses es publicaran el 25 de juliol. 

La matriculació tant en FP Bàsica de segona oportunitat com en els programes formatius de qualificació bàsica tindrà lloc del 26 al 28 de juliol. 

Tota la tramitació a través de ‘telematricula.es’

El procés d’admissió en els estudis d’FP el realitza l’alumnat, o les seues famílies en el cas que les persones aspirants siguen menors d’edat, i se centra a aportar tota la informació i posar les opcions dels centres preferents per a poder fer la baremació i la determinació del centre educatiu. 

Aquest procediment es tramita de manera telemàtica en l’espai web ‘telematricula.es’. En aquests moments, la Conselleria treballa en l’actualització de la plataforma, que estarà habilitada perquè estiga en funcionament en el calendari previst d’admissió que s’ha assenyalat. 

L’espai web inclourà tota la informació per a realitzar el procediment d’admissió telemàtic, així com les respostes a les preguntes freqüents que puguen sorgir per a fer el tràmit. En breu se n’informarà en detall.

Més informació aquí

Calendari d’admissió 2022-2023

Educació publica el calendari d’admissió i matriculació per al pròxim curs en Infantil, Primària, ESO i Batxillerat

– La presentació de sol·licituds d’admissió telemàtica en Infantil i Primària serà del 26 d’abril al 4 de maig, i del 26 de maig al 3 de juny en ESO i Batxillerat 
– La novetat d’enguany és que les famílies, una vegada obtinguda la plaça, podran optar entre fer la matrícula també en l’espai web ‘telematricula.es’
 


La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha publicat en el DOGV (consultar ací) el calendari d’admissió i matriculació per al curs 2022-2023 dels nivells d’Infantil, Primària, ESO i Batxillerat. 

La novetat d’enguany és que el departament encara més el procediment telemàtic d’admissió a través de la plataforma ‘telematricula.es’. Així, les famílies, una volta hagen obtingut la plaça escolar, podran per primera vegada fer la matrícula en línia sense que calga acudir al centre educatiu si així ho volen. Aquesta nova opció no impedeix que les famílies que ho preferisquen puguen fer la matrícula de manera presencial com sempre. 

La presentació de sol·licituds d’admissió telemàtica en Infantil i Primària serà del 26 d’abril al 4 de maig. El 3 de juny, amb la publicació de les llistes definitives d’alumnat admés en cada centre, començarà la matriculació. Des d’aquest mateix dia fins al 21 de juny podran formalitzar la matrícula les famílies que opten per la nova modalitat en línia, i del 22 de juny al 6 de juliol les que vulguen fer-la de manera presencial. 

Pel que fa a l’admissió telemàtica en ESO i Batxillerat serà del 26 de maig al 3 de juny. En el cas de l’ESO, les llistes definitives d’alumnat admés es publicaran el 18 de juliol i aquest mateix dia començarà la matriculació en línia, que estarà oberta fins al 21 de juliol. Les famílies que opten per formalitzar la matrícula de manera presencial podran fer-ho del 19 al 22 de juliol. 

Les llistes definitives d’alumnat admés en Batxillerat es publicaran el 22 de juliol i des d’aquest dia fins al 27 de juliol es podrà formalitzar la matrícula de manera telemàtica i, si s’opta per fer la matrícula de manera presencial, cal acudir als centres educatius del 25 al 28 de juliol. 

El procediment d’admissió és especialment important per a les famílies que matriculen els fills i les filles per al pròxim curs per primera vegada en Infantil de 3 anys, en les aules gratuïtes de 2 anys dels CEIP i en escoletes de titularitat de la Generalitat de 0-3 anys. En l’admissió escolar del pròxim curs 2022-2023, a les places d’Infantil 2 anys opten les xiquetes i els xiquets nascuts en 2020, i a les d’Infantil 3 anys la població nascuda en 2019. 

En Primària, ESO i Batxillerat les famílies utilitzen aquest procediment en menor mesura, ja que el fan servir només per a canviar els fills i filles de centre educatiu per diferents raons com, per exemple, el canvi de residència d’una població a una altra. 

El procés d’admissió és el primer tràmit que es fa per a l’escolarització per primera vegada o per a sol·licitar canvi de centre educatiu. El realitzen les famílies i se centra a aportar tota la informació i posar les opcions dels centres preferents per a poder fer la baremació i la determinació del centre educatiu on s’escolaritzen els fills i filles. 

La via principal per fer aquest tràmit és de manera telemàtica a través de l’espai web ‘telematricula.es’, en el qual les famílies tenen al seu abast totes les vacants disponibles, tutorials que els guiaran pel procediment i les respostes a les preguntes freqüents que puguen sorgir durant la tramitació. 

En aquests moments, la Conselleria treballa en l’actualització de ‘telematricula.es’ i l’espai web estarà habilitat perquè estiga en funcionament en el calendari previst d’admissió que s’ha assenyalat. 

No obstant això, qualsevol família que necessite ajuda o no dispose d’accés a internet, pot acudir al centre educatiu on vulga matricular els seus fills i filles per tal de fer l’admissió telemàtica.

Circular informativa sobre el procés d’admissió d’alumnat en l’IES Gaia 2021-2022

ADMISSIÓ D’ALUMNAT CURS 2021-2022. IES GAIA

L’alumnat de l’IES Gaia que desitge matricular-se per al pròxim curs 2021-2022 en 1r Batxillerat, 1r Cicles Formatius i 1r FP Bàsica, tant en aquest centre com en qualsevol altre, haurà de presentar sol·licitud d’admissió, segons convocatòria de la Conselleria d’Educació i les dates de la qual es detallen en el quadre publicat en aquesta web i en el nostre canal de Telegram.

Cap alumne/a de 4t ESO de l’IES Gaia, per estar matriculat/a en ell en aquest curs, té plaça assegurada en 1r Batxillerat en aquest centre IES Gaia.

No ha de confondre’s la presentació de sol·licituds d’admissió amb el formulari de prematrícula i sondeig allotjat en la web de l’IES Gaia, que és un procés intern (obert fins al 2 de maig).

 

Terminis de presentació de sol·licituds d’admissió (telemàtiques):

  • Batxillerat: del 3 al 14 de juny.
  • FP Grau Mitjà i Grau Superior: del 21 de maig a l’1 de juny.
  • FP Bàsica: del 21 de maig a l’1 de juny.

 

Forma de presentació de sol·licituds:

Telemàtica, a través de la pàgina https://portal.edu.gva.es/telematricula/

 

Nota aclaridora:

  • L’alumnat dels centres de Primària adscrits (L’Horta, L’Almàssera i Victoria Kent) que vaja a cursar 1r ESO en aquest centre el pròxim curs NO haurà de presentar sol·licitud d’admissió, tan sols realitzar la matricula el dia que s’indique en el seu moment.

 

Calendari d’admissió 2020

En els pròxims dies s’informarà de la documentació necessària per a realitzar la matrícula per nivells i del mecanisme pel qual es realitzaran els tràmits necessaris.

IMPORTANT: Les reclamacions als llistats d’admissió s’han de fer exclusivament mitjançant la plataforma telematricula.es i no per cap altra via, donat que les reclamacions fora de la plataforma no tindran cap efecte

Calendari per a ESO i Batxillerat (actualitzat):

2020_CALENDARIO ADMISION ESO Y BACHILLERATO_v3

 

Calendari per a FPB: (actualitzat)

2020_CALENDARIO ADMISION FPB_v3

 

Admissió telemàtica curs 2020-21

GVA Educació
🎒 ALUMNAT

#Matriculació: Activem el web telematricula.es per a tramitar l’admissió telemàtica per al curs 2020-2021 des de casa.

👩‍💻 Matricula els teus fills i filles de manera ràpida i senzilla seguint els passos d’aquest portal web.

❓ Com genere la clau d’admissió? Com puc saber més sobre els centres?

💬 La resposta a aquestes qüestions i moltes més també les trobaràs al nostre web.

➡ Web: telematricula.es
ℹ Tota la informació ací: http://ow.ly/TxF530qJDeG

Procediment d’admissió curs 2020-21

Publicades les instruccions sobre el procediment d’admissió de l’alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat per al curs 2020-2021.

2020_3500