Informació PAU 2022

Horari de la PAU 2022

Horari_PAU_2022

Calendari de la PAU 2022

Calendari-PAU_2022-VAL

NOVETAT: Aules per a la realització de les proves

Informació per a generar el rebut del títol de Batxillerat

Informació per a generar el rebut de les taxes de l’EBAU/PAU

Acord sobre la caducitat de les ponderacions

Acord sobre l’ús de les calculadores

Procediment sancionador

Preguntes freqüents

Preguntas-Frecuentes-PAU-2022-VAL

Admissió d’alumnat curs 2022-23 (Conselleria d’Educació)

L’alumnat de l’IES Gaia que desitge matricular-se per al pròxim curs 2022-2023 en 1r Batxillerat, 1r Cicles Formatius i 1r FP Bàsica, tant en aquest centre com en qualsevol altre, haurà de presentar sol·licitud d’admissió, segons convocatòria de la Conselleria d’Educació i les dates de la qual es detallen en el quadre publicat en el canal de Telegram i en la web de l’Institut.

Cap alumne/a de 4t ESO de l’IES Gaia, per estar matriculat/a en ell en aquest curs, té plaça assegurada en 1r Batxillerat en aquest centre IES Gaia.

No ha de confondre’s la presentació de sol·licituds d’admissió (telemàtiques, en la pàgina de Conselleria) amb el formulari de prematrícula i sondeig allotjat en la web de l’IES Gaia, que és un procés intern (obert fins al 3 de juny). 

Terminis de presentació de sol·licituds d’admissió (telemàtiques, en la pàgina de Conselleria):

  • Batxillerat: del 26 de maig al 3 de juny.
  • FP Bàsica, Grau Mitjà i Grau Superior: del 19 al 29 de maig.

Forma de presentació de sol·licituds:

Telemàtica, a través de la pàgina https://portal.edu.gva.es/telematricula/

Nota aclaridora:

  • L’alumnat dels centres de Primària adscrits (L’Horta, L’Almàssera i Victoria Kent) que cursarà 1r ESO en aquest centre el pròxim curs NO haurà de presentar sol·licitud d’admissió, tan sols realitzar la matricula el dia que s’indique en el seu moment.

Horari de matriculació EBAU curs 2021-2022

La matriculació de l’alumnat en les proves d’accés a la universitat es farà presencialment de manera exclusiva en l’horari assenyalat a continuació:

  • Dimecres 25 de maig: de 9.45h a 14h
  • Dijous 26 de maig: de 11h a 12h i de 13h a 14h
  • Divendres 27 de maig: de 8h a 11h

L’alumnat ha de presentar, en el moment de formalitzar la matrícula, una fotocòpia del seu DNI i el justificant d’haver pagat les taxes per als exàmens.

La manera d’abonar les taxes es facilitarà a l’alumnat quan la UA ens el faça arribar.