Formularis

Des d’ací es pot accedir als diferents formularis per a proporcionar informació referent a:

  • Propostes d’activitats extraescolars (inici de curs)
  • Fitxa d’activitat extraescolar
  • Disciplina
  • Propostes activitats jornades culturals
  • Incidències informàtiques

(És una àrea restringida a professors que necessita una clau per al seu accés, a més a més del corresponent compte per a poder emplenar els formularis)