Calendari d’admissió 2022-23 Cicles formatius

– La presentació de sol·licituds d’admissió telemàtica, tant en FP Bàsica com en els estudis de grau mitjà i superior i en els cursos d’especialització, serà del 19 al 29 de maig 
– La matriculació en FP Bàsica anirà del 15 al 21 de juliol, del 22 al 29 de juliol en grau mitjà i superior i del 12 al 15 de setembre en els cursos d’especialització

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha publicat en el DOGV consultar ací el calendari d’admissió i matriculació per al curs 2022-2023 dels nivells de Formació Professional impartits als centres sostinguts amb fons públics i que engloben tant l’FP Bàsica com les titulacions de grau mitjà i de grau superior, els cursos d’especialització, els programes formatius de qualificació bàsica (PFQB) i l’FP Bàsica de segona oportunitat; aquesta última, dirigida a les persones beneficiàries del Pla d’ocupació juvenil. 

La presentació de sol·licituds d’admissió telemàtica, tant en FP Bàsica com en els estudis de grau mitjà i superior i també en els cursos d’especialització, serà del 19 al 29 de maig. 

En FP Bàsica les llistes definitives de persones admeses es publicaran el 14 de juliol i la matrícula anirà del 15 al 21 de juliol. En el cas del grau mitjà i superior, el 21 de juliol es publicaran les llistes definitives i la matriculació tindrà lloc del 22 al 29 de juliol. 

Pel que fa als cursos d’especialització, coneguts també com els ‘màsters’ de l’FP perquè estan dissenyats per a aprofundir en la formació una vegada acabats els estudis de grau superior, les llistes definitives de persones admeses es publicaran el 26 de juliol i la matriculació tindrà lloc del 12 al 15 de setembre. 

L’FP Bàsica de segona oportunitat va dirigida a totes les persones que han abandonat el sistema educatiu sense superar l’ESO i es troben inscrites en el Pla d’ocupació juvenil. La presentació de sol·licituds d’admissió telemàtica estarà oberta del 4 al 10 de juliol i les llistes definitives de persones admeses es publicaran el 22 de juliol. 

Finalment, les sol·licituds d’admissió telemàtica per a cursar els PFQB podran presentar-se del 4 al 10 de juliol, mentre que les llistes definitives de persones admeses es publicaran el 25 de juliol. 

La matriculació tant en FP Bàsica de segona oportunitat com en els programes formatius de qualificació bàsica tindrà lloc del 26 al 28 de juliol. 

Tota la tramitació a través de ‘telematricula.es’

El procés d’admissió en els estudis d’FP el realitza l’alumnat, o les seues famílies en el cas que les persones aspirants siguen menors d’edat, i se centra a aportar tota la informació i posar les opcions dels centres preferents per a poder fer la baremació i la determinació del centre educatiu. 

Aquest procediment es tramita de manera telemàtica en l’espai web ‘telematricula.es’. En aquests moments, la Conselleria treballa en l’actualització de la plataforma, que estarà habilitada perquè estiga en funcionament en el calendari previst d’admissió que s’ha assenyalat. 

L’espai web inclourà tota la informació per a realitzar el procediment d’admissió telemàtic, així com les respostes a les preguntes freqüents que puguen sorgir per a fer el tràmit. En breu se n’informarà en detall.

Més informació aquí

Canvis protocol covid

  • Amb caràcter general, no serà necessari mantindre l’entrada i eixida de l’alumnat del centre de manera escalonada, per la qual cosa entraran i eixiran tots per la porta del carrer alcalde Mariano Bevià i després d’un únic timbre, que sonarà a les 7.55 hores per a l’entrada i a les 13.50 o a les 15.00 hores per a l’eixida.
  • Es prioritzarà la comunicació amb les famílies mitjançant telèfon, correu electrònic, missatges o correu ordinari i es facilitaran les gestions telemàtiques. Es permeten reunions de tutoria individual o grupal amb les famílies en espais ben ventilats, complint sempre les mesures de prevenció i higiene.
  • Les famílies de l’alumnat i les persones que formen part de l’AMPA podran accedir a l’edifici escolar en cas que l’equip directiu així ho considere, complint sempre les mesures de prevenció i higiene, i d’acord amb el pla de contingència establit pel centre.
  • Continua sent obligatori l’ús de la màscara a l’interior dels edificis, així com la higiene de mans, la desinfecció de taules i cadires i la ventilació d’aules i altres espais.
  • En el supòsit de sospita, per iniciar símptomes en el centre, es contactarà amb la família o tutors legals, en cas que la persona afectada siga menor d’edat, perquè acudisquen a recollir-la.