Pla d’estudis 1FPB

 

Pla d’estudis 1FPB
  Mòdul formatiu Hores
1 Ofimàtica i arxiu de documents 9
2 Muntatge i manteniment de sistemes i components informàtics 9
3 Ciències aplicades I 5
4 Comunicació i societat I 5
7 Tutoria 1
8 Formació i orientació laboral I 1
  Total 30