Departament de Tecnologia

Membres del departament (i càrrecs):

PROFESSOR/A EMAIL Atenció a pares
Sergio Paíno García  (JD) spaino@institutogaia.es Divendres 12.00
Cecilia Berenguer Español cberenguer@institutogaia.es Dilluns 12.00
Pasqual V. Olivares Martínez polivares@institutogaia.es Dilluns 11.05
Eva de la Penya Amorós epena@institutogaia.es Dimarts 12.00
Mª José Benimeli Cambra mbenimeli@institutogaia.es Dijous 11.05

Assignatures que imparteix el departament:

1ESO

2ESO

3ESO

4ESO

1BACH

2BACH

FPB

  • Ofimàtica