Recuperació d’assignatures pendents

Les assignatures que no s’aproven en un curs escolar, sempre que l’alumne o alumna promocione, han d’aprovar-se durant el curs següent.

Aquestes són les diferents maneres de recuperar aquestes assignatures pendents segons els diferents departaments.

fechas-y-aulas-de-pendientes-1