Participació en “Centres d’educació mediambiental”

Alumnat de l’IES GAIA de 1r de l’ESO participa en la beca concedida pel Ministeri d’Educacion i Formació professional denominada “Centres d’Educació Mediambiental”. Aquesta beca consisteix en la participació de 23 alumnes durant la setmana del 23 al 27 d’octubre en la realització d’activitats de respecte i conscienciació mediambiental en la localitat de Villardeciervos, a Zamora. Al costat de l’IES GAIA participa l’IES LA CALETA  de Cadis fomentant-se entre tots dos centres actituds de respecte i convivència. 

Censos i presentació de candidatures 2023

A partir de hui, dilluns 16 d’octubre, estan publicats els censos d’alumnat i famílies i podran consultar-se en Consergeria.

Les candidatures podran presentar-se emplenant un imprés en Secretaria des del dimecres 18 d’octubre al divendres 3 de novembre. L’imprés podrà descarregarse des d’ací:

Candidatura per al professorat

Candidatura per a les famílies (convé adjuntar fotografia i còpia del dni)

Candidatura per a l’alumnat

Festa de benvinguda 1ESO i Aula oberta

Estimades famílies:  

Aquest curs 2023-24 el centre organitza, un any més, la “Festa de Benvinguda” per als nous i noves alumnes de 1r ESO i de l’Aula Oberta, en la qual es realitzaran diverses activitats de caràcter lúdic amb la finalitat d’afavorir la relació, convivència i integració de l’alumnat que s’incorpora aquest curs. En l’organització de la festa participarà professorat i alumnat voluntari de cursos superiors.  

Aquesta “Festa de Benvinguda” es realitzarà el dimarts 10 d’octubre. L’horari de les activitats de benvinguda començarà a les 12.00 hores i finalitzarà a les 15.00 hores per a l’alumnat de 1r ESO, Aula Oberta i alumnat col·laborador. La resta dels nivells continuarà amb les seues activitats lectives habituals.   

Una salutació 

Direcció