Atenció a famílies

En el menú Centre -> Departaments està disponible la informació de tots els professors i professores, el seu contacte i el dia d’atenció a famílies.