Oferta formativa 1r Batx

Aquesta és la nostra oferta formativa en 1r Batxillerat per al curs 2023-24:

1BATX. Ciències i Tecnologia. LOMLOE

1r Batxillerat Ciències i TecnologiaHores
Comuns
 Educació Física3
 Filosofia3
 Valencià, llengua i literatura – I3
 Llengua castellana i literatura – I3
 Anglés – I3
 Tutoria 1
Específiques de modalitat (es cursen tres)
 Matemàtiques – I4h
 A triar dos
 Biologia i Geologia4h
 Dibuix tècnic – I4h
 Física i Química4h
 Tecnologia i Enginyeria – I4h
Optativa (es cursa una)(*)
 Francés (segon idioma) – I4h
 Programació, xarxes i sistemes informàtics – I4h
 Projecte d’investigació4h
 Biologia humana i salut4h
 Comunicació audiovisual4h
 Cultura jurídica i democràtica4h
 Descobrint les nostres arrels clàssiques4h
 Geografia i història valencianes4h
 Gestió de projectes d’emprenedoria4h
 Imatge i so4h
 Psicologia4h
 Producció musical4h
 Una altra matèria de modalitat (**)4h
OpcionalReligió1h
 Total:32-33h

(*) Les assignatures optatives que es repeteixen en 1BATX i 2BATX només es poden cursar una vegada

Projectes d’investigació:

(**) Assignatures de modalitat “no cursada” oferides:

            BG, DT1, DA1, FQ, TEC, LAT1, MCS1, GRI1, ECO, HMUN, LU.

1BATX. Humanitats i Ciències Socials. LOMLOE

1r Batxillerat Humanitats i Ciències SocialsHores
ComunsEducació Física3
Filosofia3
Valencià, llengua i literatura – I3
Llengua castellana i literatura – I3
Inglés – I3
 Tutoria 1
Específiques de modalitat (es cursen tres)
 A triar una
 Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials – I4h
 Llatí – I4h
 A triar dos
 Economia4h
 Grec – I4h
 Història del món contemporani4h
 Literatura universal4h
 Matèria de modalitat no cursada (Llatí I o MCS I)4h 
Optativa (es cursa una)(*) 
 Francés (segon idioma) – I4h
 Programació, xarxes i sistemes informàtics – I4h
 Projecte d’investigació4h
 Biologia humana i salut4h
 Comunicació audiovisual4h
 Cultura jurídica i democràtica4h
 Descobrint les nostres arrels clàssiques4h
 Geografia i història valencianes4h
 Gestió de projectes d’emprenedoria4h
 Imatge i so4h
 Psicologia4h
 Producció musical4h
 Una altra matèria de modalitat (**)4h
OpcionalReligió1h
 Total:32-33h

(*) Les assignatures optatives que es repeteixen en 1BATX i 2BATX només es poden cursar una vegada

Projectes d’investigació:

(**) Assignatures de modalitat “no cursada” oferides:

            BG, DT1, DA1, FQ, TEC, LAT1, M1, MCS1, GRI1, ECO, HMUN, LU.