Organització del curs 2020-21

Durant aquestes últimes setmanes de juliol estem organitzant el curs 2020/2021 tenint en compte les indicacions dictades per la Conselleria d’Educació i les característiques de nostre centre en relació amb els espais disponibles, el número d’alumnat, horaris, etc. Si bé els continuarem informant de més detalls en els primers dies de setembre, els aspectes més importants dels que podem informar-los ara són els següents:

 1. Els grups de 1r d’ESO, 3r PMAR, 4t PR4, 1r i 2n de FPB i Aula Específica assistiran a classe tots els dies, assegurant una distància mínima de seguretat de 1,5 m.
 2. La resta dels grups (2n d’ESO, 3r d’ESO, 4t d’ESO, 1r de Batxillerat i 2n de Batxillerat) assistiran per meitats en dies alterns. Una meitat assistirà una setmana dilluns, dimecres i divendres i l’altra meitat dimarts i dijous. La setmana següent s’invertiran els torns. Tot això per a mantindre aqueixa distància de seguretat esmentada.
 3. L’inici de les classes està previst per al 7 de setembre. En els primers dies de setembre els informarem sobre els horaris i procediments establits per a l’entrada, presentació i incorporació dels diversos grups. Aqueixa informació li la farem arribar a través dels canals oficials habituals: pàgina web, ÍTACA, canal de Telegram i telèfon del centre.

L’horari dels grups serà el següent:

 • 1r ESO, 2n ESO i FPB: dilluns a divendres de 7.55 a 13.50.
 • 3r ESO, 4t ESO i 2n Batxillerat: dilluns i dimarts de 7.55 a 15.00 i de dimecres a divendres de 7.55 a 13.50.
 • 1r Batxillerat: dilluns, dimarts i dimecres de 7.55 a 15.00 i dijous i divendres de 7.55 a 13.50.
 • Els alumnes/as de 2° Batxillerat que cursen l’assignatura d’Educació Física tenen dues hores addicionals, acabant dimecres i dijous a les 15.00 hores.

 

Una salutació.

Direcció

Xarxa llibres: Devolució dels llibres curs 2019/20

ACTUALITZACIÓ

A partir del 6 de juliol es procedirà al lliurament dels lots de llibres  per part de les famílies que pertanyen a la Xarxallibres. És fonamental que lligen amb atenció les normes que, seguint la normativa publicada per la Conselleria d’Educació, ha establert el centre per a garantir la seguretat de tots:

 1. El lliurament del lot de llibres es realitzarà en el dia i hora que es tinguen assignats per a la formalització de la matrícula.
 • 6 de juliol Alumnes que es matricularan en 2n ESO  (lot de 1r ESO)
 • 7 de juliol Alumnes que es matricularan en 3r ESO  (lot de 2n ESO)
 • 8 de juliol Alumnes que es matricularan en 4t ESO  (lot de 3r ESO)
 • 13 de juliol Alumnes que han cursat 4t ESO  (lot de 4t ESO)
 1. S’ha de retornar el lot complet de llibres que es va rebre a principi de curs. Els llibres han d’estar en estat similar a com es van entregar al juliol i/o setembre i han d’estar tots folrats.
 2. S’haurà de portar una còpia impresa i degudament emplenada del document que es pot descarregar del següent enllaç:

http://www.ceice.gva.es/documents/162640666/170021299/S0_LLIURA_2021_v1/56c084a3-7b77-43b4-add7-4cfd70298128

 1. El servei de reprografia (fotocòpies) no estarà disponible per a persones alienes al personal del centre. Per tant, el citat imprés han de portar-ho ja de casa. D’igual manera, no es prestaran bolígrafs ni es permetrà la permanència en cap lloc del centre per a emplenar aquest imprés.
 2. Al centre acudirà únicament una persona per alumne/alumna (pare/mare, tutor/tutora legal, familiar major d’edat degudament autoritzat per escrit). En cap cas es recollirà el lot si qui ve és l’alumne. En cas de no poder acudir en la data i hora que corresponga, s’haurà de demanar telefònicament una nova cita. No s’atendrà a ningú sense cita prèvia ni tampoc s’atendrà a ningú fora de les hores estipulades.
 3. Per a accedir a l’institut, el nostre personal els atendrà a la porta facilitant-los la desinfecció del calçat i de les mans, i l’entrada al mateix per torns. Quan l’aforament permés en el vestíbul estiga complet, ha d’esperar-se el torn al carrer fins que se’ls indique el  moment en què poden accedir al centre.
 4. És obligatori seguir les indicacions respecte als llocs d’entrada i eixida i guardar la distància de seguretat. Tot això està degudament senyalitzat en el centre. Està completament prohibit circular lliurement per les dependències o el pati del centre.
 5. Per a accedir al centre és obligatori l’ús de mascareta.
 6. En les dates i horaris indicats per a entregar el lot de llibres no es podrà realitzar cap altra gestió en el centre sense cita prèvia.

 

Preguem respecten els horaris indicats per a agilitar el procés i evitar l’espera i les aglomeracions.

 

 

xarxa jul2020 val

Calendari d’admissió 2020

En els pròxims dies s’informarà de la documentació necessària per a realitzar la matrícula per nivells i del mecanisme pel qual es realitzaran els tràmits necessaris.

IMPORTANT: Les reclamacions als llistats d’admissió s’han de fer exclusivament mitjançant la plataforma telematricula.es i no per cap altra via, donat que les reclamacions fora de la plataforma no tindran cap efecte

Calendari per a ESO i Batxillerat (actualitzat):

2020_CALENDARIO ADMISION ESO Y BACHILLERATO_v3

 

Calendari per a FPB: (actualitzat)

2020_CALENDARIO ADMISION FPB_v3

 

Admissió telemàtica curs 2020-21

GVA Educació
🎒 ALUMNAT

#Matriculació: Activem el web telematricula.es per a tramitar l’admissió telemàtica per al curs 2020-2021 des de casa.

👩‍💻 Matricula els teus fills i filles de manera ràpida i senzilla seguint els passos d’aquest portal web.

❓ Com genere la clau d’admissió? Com puc saber més sobre els centres?

💬 La resposta a aquestes qüestions i moltes més també les trobaràs al nostre web.

➡ Web: telematricula.es
ℹ Tota la informació ací: http://ow.ly/TxF530qJDeG