Aneu a la barra d'eines

Eleccions al CE. Vot de l’alumnat

ELECCIONS Al CONSELL ESCOLAR

Curs 2021-2022

1. Què és el Consell Escolar? El consell escolar és el màxim òrgan de representació del centre. En ell estan representats tots els estaments que componen la comunitat educativa. A ell li correspon l’aprovació de les normes que regulen l’activitat del centre i que no venen ja determinades per llei.
2. Qui compon el consell escolar? Director/a; cap/a d’estudis; secretari/a (amb veu, però sense vot); 7 professors/as; 5 pares/mares (1 de l’AMPA); 4 alumnes/as; 1 representant del personal d’administració i serveis (conserges i administratives); 1 representant del personal d’atenció educativa complementària; 1 representant de l’Ajuntament.
3. Cada quant es trien representants al Consell Escolar? Cada dos anys es renova una meitat.
4. A quants representants es tria en aquesta renovació? (2a meitat)Tres representants del profesoradoDos representants de l’alumnat Dos representants de les familiasUn representant del personal d’administració i serviciosUn representant del personal d’atenció educativa complementària No obstant això, és important saber que és freqüent que queden vacants en el consell escolar, sobretot d’alumnes/as que finalitzen el seu període d’escolarització en l’IES i, per tant, és important que hi haja alumnes/as en reserva per a anar cobrint les vacants. 
5. Qui pot presentar-se al consell escolar en representació de l’alumnat? Tot l’alumnat matriculat en el centre.
6. Què he de fer per a presentar una candidatura? Emplenar una sol·licitud que t’entregaran en la secretaria del centre i entregar-la allí mateix, juntament amb una fotografia. Pots presentar-la entre el 20 d’octubre i el 3 de novembre.  
7. Quan són les eleccions? El 18 de novembre. Es passarà l’urna per les classes perquè els que vulguen votar puguen fer-ho.
Si tens algun dubte pots consultar amb el teu tutor/a.
PRESENTACION-CANDIDATURAS_2021-1

CALENDARIO-ELECCIONES-2021-1

Eleccions al CE. Vot de les famílies

INSTRUCCIONS PER Al DIA DE LA VOTACIÓ D’ELECCIÓ DE MEMBRES A CONSELL ESCOLAR  DEL SECTOR PARES/MARES

Dia: 18 de novembre de 2021.

Sector que es renova: 2a meitat dels membres del sector pares/mares (dos membres nous).

Horari de votació per a pares/mares: dues franges horàries, entre les 8.00 i 10.00 hores i entre les 12.30 i 14.30 hores.

Lloc: La mesa electoral amb l’urna estarà situada en consergeria.

Escrutini: públic, a les 14.30 hores, en consergeria.

Vot no presencial, segons les següents instruccions:

VOT NO PRESENCIAL

(Segons el que es disposa en l’article 14 del Decret 93/2016 de 22 de juliol de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport)

Les famílies podran participar en la votació enviant el seu vot a la mesa electoral del centre per correu certificat o entregant-lo a l’adreça del centre o a la taula, mitjançant missatger, familiar o mandatari, abans de la realització de l’escrutini. A aquest efecte, en consergeria del propi centre estaran a la disposició de pares/mares les paperetes de vot. El nombre màxim de persones candidates que poden ser votades en aquesta ocasió per al sector de mares i pares és de 2. 

Per a garantir el secret del vot, la identitat de la persona votant i evitar possibles duplicitats, s’utilitzarà el sistema de doble sobre. El sobre exterior es dirigirà per correu certificat a la mesa electoral corresponent, o bé es podrà entregar abans del dia de la votació a l’adreça del centre, que el custodiarà fins al seu lliurament a la mesa electoral. El dia de les eleccions també es podrà entregar davant la mesa electoral. El sobre contindrà signatura manuscrita i coincident amb la qual apareix en el document d’identificació que aportació, fotocòpia del DNI o d’un altre document acreditatiu equivalent, i un segon sobre en blanc i tancat en l’interior del qual s’haurà inclòs la papereta de vot. A part d’aquest sistema, la mesa electoral podrà acceptar un altre tipus de vot no presencial en el qual s’identifique fefaentment a la persona votant.

INSTRUCCIONS-DE-VOT-PER-A-LES-FAMILIES_2021

PRESENTACION-CANDIDATURAS_2021-1

CALENDARIO-ELECCIONES-2021-1

Apertura de plazos (Ayuntamiento)

📚 Abierto el plazo de solicitud de material escolar

📆 Hasta el 15 de octubre

🎒 Plazo de solicitud para la asistencia a centros de educación infantil

📆 Del 15 al 30 de septiembre

ℹ️ Más información en https://www.raspeig.es/portal/servicios-sociales/

Entrega llibres de la Xarxa. Setembre 2021

En els documents adjunts es troba la informació relativa al lliurament dels lots de llibres de la Xarxa Llibres en els primers dies de setembre i per als alumnes que provenen del CEIP Victoria Kent, aquells altres alumnes que entren en 1r ESO i no van recollir-los al juliol i la resta d’alumnat de l’institut.

CALENDARI-XARXA-1ESO-COLEGIO-VK-Y-PENDIENTES-DE-ENTREGA-VAL

XARXA-LLIBRES-2021-FPB-I-ESO-MENYS-1o-val

Incidències amb la línia telefònica

Degut a problemes tècnics és possible que la línia telefònica no funcione durante el día d’avui, por aquest motiu poden contactar amb el centre en el correu conserjeria@institutogaia.es o bé personant-se directament en l’institut.

Disculpen les molèsties