Oferta formativa 2n Batx

Aquesta és la nostra oferta formativa en 2n Batxillerat per al curs 2023-24:

2BATX. Ciències i Tecnologia. LOMLOE

2n Batxillerat Ciències i TecnologiaHores
Comuns
 Història de la Filosofia3
 Història d’Espanya3
 Valencià, llengua i literatura – II3
 Llengua castellana i literatura – II3
 Anglés – II3
 Tutoria 1
Específiques de modalitat (es cursen tres) 
 A triar una
 Matemàtiques – II4h
 Matemàtiques aplicades as les Ciències Socials – II4h
 A triar dos
 Biologia4h
 Dibuix tècnic – II4h
 Física4h
 Geologia i ciències ambientals4h
 Química4h 
 Tecnologia i Enginyeria – II4h 
Optativa (es cursa una)(*)
 Francés (segon idioma) – II4h
 Programació, xarxes i sistemes informàtics – II4h
 Projecte d’investigació4h
 Activitat física per a la salut i el desenvolupament personal4h
 Comunicació audiovisual (**)4h
 Cultura jurídica i democràtica4h
 Descobrint les nostres arrels clàssiques4h
 El treball experimental en Física i Química4h
 Geografia i història valencianes4h
 Gestió de projectes d’emprenedoria4h
 Imatge i so (**)4h
 Psicologia4h
 Producció musical4h
 Una altra matèria de modalitat (BIO, DT2, DA2, FIS, GEOL, QUI, TEC, EMP, GEOG, GRI2, HART, LAT2, MCS2, M2)4h
OpcionalReligió1h
 Total:32-33h

 (*) Les assignatures optatives que es repeteixen en 1BATX i 2BATX només es poden cursar una vegada

(**) No s’oferirà en 2n Batx per decisió del departament

Projectes d’investigació:

2BATX. Humanitats i Ciències socials. LOMLOE

2n Batxillerat Humanitats i Ciències socialsHores
Comuns
 Història de la Filosofia3
 Història d’Espanya3
 Valencià, llengua i literatura – II3
 Llengua castellana i literatura – II3
 Anglés – II3
 Tutoria 1
Específiques de modalitat (es cursen tres)
 A triar una
 Llatí – II4h
 Matemàtiques aplicades as les Ciències Socials – II4h
 A triar dos
 Empresa i disseny de negoci4h
 Geografia4h
 Grec – II4h
 Història de l’art4h
 Matèria obligatòria d’aquesta modalitat no cursada (Llatí II o MCS II)4h 
Optativa (es cursa una) (*)
 Francés (segon idioma) – II4h
 Programació, xarxes i sistemes informàtics – II4h
 Projecte d’investigació4h
 Activitat física per a la salut i el desenvolupament personal4h
 Comunicació audiovisual (**)4h
 Cultura jurídica i democràtica4h
 Descobrint les nostres arrels clàssiques4h
 El treball experimental en Física i Química4h
 Geografia i història valencianes4h
 Gestió de projectes d’emprenedoria4h
 Imatge i so (**)4h
 Psicologia4h
 Producció musical4h
 Una altra matèria de modalitat (BIO, DT2, DA2, FIS, GEOL, QUI, TEC, EMP, GEOG, GRI2, HART, LAT2, MCS2, M2)4h
OpcionalReligió1h
 Total:32-33h

(*) Les assignatures optatives que es repeteixen en 1BATX i 2BATX només es poden cursar una vegada

(**) No s’oferirà en 2n Batx per decisió del departament

Projectes d’investigació: