Pla d’estudis 2FPB

 

Pla d’estudis 2FPB
  Mòdul formatiu Hores
1 Instal·lació i manteniment de xarxes per a transmissió de dades 10
2 Operacions auxiliars per a la configuració i l’explotació 6
3 Ciències aplicades II 6
4 Comunicació i societat II 6
7 Tutoria 1
8 Formació i orientació laboral II 1
9 Formació en centres de treball  
  Total 30