Formació

La formació disponible per a la millora de la competència digital docent és accessible des dels enllaços d’aquesta pàgina web.

Formació específica en Competència Digital Docent

Des de la Subdirecció General de Formació del Professorat s’ha elaborat un informe que relaciona les accions formatives desenvolupades en la xarxa CEFIRE amb les competències digitals docents. Aquest informe es pot consultar des de l’espai personal dels docents en OVIDOC.

Tota la informació sobre normativa referent a la Competència Digital Docent estarà disponible i actualitzada en la següent web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport (https://ceice.gva.es/va/web/formacion-profesorado/cdd)

Altres formacions

Des del CEFIRE CDD s’ofereixen formacions específiques per a la millora de la CDD. Així mateix, està disponible l’accés a les formacions realitzades als equips impulsors del PDE durant la implementació del projecte.