Departament de Física i Química

Membres del departament (i càrrecs):

PROFESSOR/A EMAILAtenció a pares
Luis Osuna García (JD)losuna@institutogaia.esDivendres 8.50
Juan Antonio Sogorb Torregrosa  (Cap d’estudis)jasogorb@institutogaia.esDijous 12.00
Mª del Pi Fenoll Ferrerpfenoll@institutogaia.esDivendres 8.50
Sabina del Consol Gomis Catalá (Tut 2n D)sgomis@institutogaia.esDimarts 8.50
Javier Andana Sanz (Tut 2n F)jandana@institutogaia.esDimarts 9.45

Assignatures que imparteix el departament:

2ESO

  • Física i Química

3ESO

  • Física i Química
  • Àmbit científic PMAR

4ESO

  • Física i Química

1BACH

  • Física i Química
  • Cultura científica

2BACH

  • Física
  • Química