Departament de Física i Química

Membres del departament (i càrrecs):

PROFESSOR/A EMAIL Atenció a pares
Luis Osuna García (JD) losuna@institutogaia.es Divendres 8.50
Juan Antonio Sogorb Torregrosa  (Cap d’estudis) jasogorb@institutogaia.es Dijous 12.00
Mª del Pi Fenoll Ferrer pfenoll@institutogaia.es Divendres 8.50
Sabina del Consol Gomis Catalá (Tut 2n D) sgomis@institutogaia.es Dimarts 8.50
Javier Andana Sanz (Tut 2n F) jandana@institutogaia.es Dimarts 9.45

Assignatures que imparteix el departament:

2ESO

  • Física i Química

3ESO

  • Física i Química
  • Àmbit científic PMAR

4ESO

  • Física i Química

1BACH

  • Física i Química
  • Cultura científica

2BACH

  • Física
  • Química