Convalidacions i exempcions

TERMINI: De l’1 al 31 d’octubre

Convalidació de matèries per a ESO 2023/24

  • Sol·licitud de mesures per a l’alumnat que compagina estudis de l’ESO i els ensenyaments professionals de MÚSICA: Procediment     Sol·licitud
  • Sol·licitud de mesures per a l’alumnat que compagina estudis de l’ESO i els ensenyaments professionals de DANSA:   Procediment   Sol·licitud
  • Sol·licitud de mesures per a l’alumnat que compagina els estudis d’educació secundària obligatòria amb la condició d’ESPORTISTA d’alt nivell, d’alt rendiment o d’elit o amb la condició de personal tècnic, entrenador, arbitral o jutge d’elit de la Comunitat Valenciana: Procediment     Sol·licitud

Convalidació de matèries per a BATXILLERAT 2023/24

Tota la informació en la web de Conselleria:

https://ceice.gva.es/es/web/ordenacion-academica/procediments

Model de sol·licitud per a cada tipus de convalidació:

  • Convalidació de matèries per a l’alumnat que compagina els estudis de batxillerat amb els ensenyaments professionals de MÚSICA: model de sol·licitud
  • Convalidació i exempció de matèries de batxillerat per a l’alumnat que compagina els estudis de batxillerat amb els ensenyaments professionals de DANSA : model de sol·licitud
  • Convalidació de la matèria optativa de batxillerat i exempció o adaptació curricular de la matèria educació física de primer de batxillerat per a l’alumnat que compagina els estudis de batxillerat amb la condició de ESPORTISTA d’alt nivell, d’alt rendiment o d’elit, o amb la condició de personal tècnic, entrenador, arbitral o jutge d’elit de la comunitat valenciana: model de sol·licitud