Departament d’Informàtica

Membres del departament (i càrrecs):

PROFESSOR/A EMAIL Atenció a pares
Mª José Gosálbez Gosálbez  (JD) (Tut FPB2) mjgosalbez@institutogaia.es Dijous 9.45
Ana María Armada Ordóñez aarmada@institutogaia.es Dilluns 12.00
Gloria Piera Lull (Coord TIC) gpiera@institutogaia.es Dimecres 12.00
Javier Sánchez Alaminos (Tut FPB1) jsanchez@institutogaia.es Dijous 9.45

Assignatures que imparteix el departament:

1ESO

2ESO

3ESO

4ESO

1BACH

2BACH

FPB

  • Muntatge i manteniment de sistemes
  • Operacions auxiliars
  • Muntatge i manteniment de xarxes