Proves homologades d’idiomes 2019-20

PROVA HOMOLOGADA PER A l’OBTENCIÓ DEL NIVELL BÀSIC D’IDIOMES. CURS 2019-20

DATA DE REALITZACIÓ (FRANCÉS) : 11 FEBRER 2020
HORA: 11.30-14.10 – LLOC: BIBLIOTECA

DATA DE REALITZACIÓ (INGLÉS) : 6 FEBRER 2020
HORA: 11.30-14.10 – LLOC: SALA D’USOS MÚLTIPLES

Dates per a presentar la sol·licitud: del 9 al 20 de desembre de 2019.

Més informació en els documents adjunts i en els següents enllaços:

En la web de la Conselleria.

Ordre 20/2011 (DOCV) que regula aquestes proves.

 

2019-2020_CARTEL PRUEBAS
2019-2020_INFORMACIÓN_PRUEBAS
2019-2020_SOLICITUD_INSCRIPCION
Guia PH 2019-20_VAL

Competició en els esbarjos

El Departament d’Educació Física organitza durant els esbarjos de l’institut un ampli programa d’activitats esportives. Aquest programa s’integra en un pla molt més ampli de millora de la convivència en tot el centre i és aquest, precisament, un dels seus principals objectius. Els ESBARJOS ESPORTIUS tenen un excel·lent acolliment entre l’alumnat i en ells treballem un gran nombre d’esports, en els quals el respecte en el compliment de cadascun dels seus reglaments té un valor fonamental. En aquest sentit, es treballa positivament la igualtat, la inclusió i el respecte a les normes i a la resta de participants. El joc net és fonamental, fent nostre el lema L’IMPORTANT ÉS PARTICIPAR. Hem de destacar, finalment, el suport i incentiu continu a la participació femenina en totes les competicions.

L’organització provisional d’aquestes competicions és la següent:

 

1r trimestre 2° trimestre 3er trimestre
FUTBOL SALA BÀSQUET VOLEIBOL
RASPALL / ESCALA I CORDA BÀDMINTON BÀDMINTON
BALÓ PRESONER HANDBOL HOQUEI
PINFUVOTE BALONKÖRF BALLS / ACROESPORT
ESCACS ESCACS ESCACS

En tots els esports d’equip s’ha de participar obligatòriament amb el grup-classe al qual es pertany. Igualment, es premiarà en la classificació a aquells equips que presenten equips mixtos.

Cada grup-classe podrà presentar com a màxim dos equips en cada competició.

En els esports individuals la inscripció es fa directament en el departament d’Educació Física, al principi de cada trimestre.

Us esperem!

Projecte Dona i esport

Un dels compromisos més importants de l’IES GAIA és la promoció de l’esport escolar i, de manera molt especial, l’esport femení. Per això, l’institut participa de manera activa en el PROJECTE DONA I ESPORT de la Universitat d’Alacant. Gràcies a aquest projecte la Universitat d’Alacant dota a tots els instituts de la ciutat d’entrenadors i entrenadores de bàsquet, voleibol i futbol-sala femenins, amb l’objectiu de promocionar l’esport femení en edat escolar i facilitar el pas d’aquestes esportistes, quan arriba la seua etapa universitària, als diferents equips femenins que té la UA.

Des del departament d’Educació Física de l’IES GAIA ens preocupem per divulgar totes aquestes activitats esportives i per preparar als equips que sorgisquen en el centre per a facilitar el pas d’aquestes esportistes a l’organigrama esportiu de la UA.

Durant aquest curs acadèmic els entrenaments dels tres esports citats en les seues diferents categories es realitzaran en les instal·lacions esportives de l’institut els dimecres, en horari de 16.00 a 17.00 hores, des de principis d’octubre a la fi de maig, amb competicions entre els diferents equips de tots els centres de secundària de la ciutat de Sant Vicent, tant en les instal·lacions dels centres com en les pròpies de la UA.

Xarxa llibres. Lliurament llibres setembre 2019

El lliurament de llibres de text dels i les alumnes participants en la xarxa que no van recollir els lots al juliol es realitzarà  exclusivament els dies:

 

–       3 de setembre,  en horari de 9.30 a 13.00 h.

–       4 de setembre, en horari de 17.30 a 19.00 h.

 

Els lots de llibres han de ser recollits pels pares dels alumnes o per persones adultes degudament autoritzades per escrit (en cap cas pels alumnes).

 

La Coordinadora de la Xarxa llibres

Beques de transport 2020-21

El passat dia 4 de novembre es van publicar els llistats provisionals de persones sol·licitants d’ajudes individuals de transport per al curs 2019-2020 en el tauler d’anuncis de Secretaria del centre. A partir de llavors es disposa de deu dies hàbils per a presentar al·legacions.