Organigrama

Direcció Fidel Pastor Sogorb f.pastorsogorb@edu.gva.es
Vicedirecció Pascual Olivares Martínez pv.olivaresmartine@edu.gva.es
Direcció d’estudis Mª Belén Piqueras Navarro mb.piquerasnavarro@edu.gva.es
Secretaria Sonia Hernández Dapena s.hernandezdapena@edu.gva.es