Competició en els esbarjos

El Departament d’Educació Física organitza durant els esbarjos de l’institut un ampli programa d’activitats esportives. Aquest programa s’integra en un pla molt més ampli de millora de la convivència en tot el centre i és aquest, precisament, un dels seus principals objectius. Els ESBARJOS ESPORTIUS tenen un excel·lent acolliment entre l’alumnat i en ells treballem un gran nombre d’esports, en els quals el respecte en el compliment de cadascun dels seus reglaments té un valor fonamental. En aquest sentit, es treballa positivament la igualtat, la inclusió i el respecte a les normes i a la resta de participants. El joc net és fonamental, fent nostre el lema L’IMPORTANT ÉS PARTICIPAR. Hem de destacar, finalment, el suport i incentiu continu a la participació femenina en totes les competicions.

L’organització provisional d’aquestes competicions és la següent:

 

1r trimestre 2° trimestre 3er trimestre
FUTBOL SALA BÀSQUET VOLEIBOL
RASPALL / ESCALA I CORDA BÀDMINTON BÀDMINTON
BALÓ PRESONER HANDBOL HOQUEI
PINFUVOTE BALONKÖRF BALLS / ACROESPORT
ESCACS ESCACS ESCACS

En tots els esports d’equip s’ha de participar obligatòriament amb el grup-classe al qual es pertany. Igualment, es premiarà en la classificació a aquells equips que presenten equips mixtos.

Cada grup-classe podrà presentar com a màxim dos equips en cada competició.

En els esports individuals la inscripció es fa directament en el departament d’Educació Física, al principi de cada trimestre.

Us esperem!

Projecte Dona i esport

Un dels compromisos més importants de l’IES GAIA és la promoció de l’esport escolar i, de manera molt especial, l’esport femení. Per això, l’institut participa de manera activa en el PROJECTE DONA I ESPORT de la Universitat d’Alacant. Gràcies a aquest projecte la Universitat d’Alacant dota a tots els instituts de la ciutat d’entrenadors i entrenadores de bàsquet, voleibol i futbol-sala femenins, amb l’objectiu de promocionar l’esport femení en edat escolar i facilitar el pas d’aquestes esportistes, quan arriba la seua etapa universitària, als diferents equips femenins que té la UA.

Des del departament d’Educació Física de l’IES GAIA ens preocupem per divulgar totes aquestes activitats esportives i per preparar als equips que sorgisquen en el centre per a facilitar el pas d’aquestes esportistes a l’organigrama esportiu de la UA.

Durant aquest curs acadèmic els entrenaments dels tres esports citats en les seues diferents categories es realitzaran en les instal·lacions esportives de l’institut els dimecres, en horari de 16.00 a 17.00 hores, des de principis d’octubre a la fi de maig, amb competicions entre els diferents equips de tots els centres de secundària de la ciutat de Sant Vicent, tant en les instal·lacions dels centres com en les pròpies de la UA.