Departament de Matemàtiques

Membres del departament (i càrrecs):

PROFESSOR/A EMAIL Atenció a pares
José Aurelio Pina Romero  (JD) apina@institutogaia.es Dilluns 13.10
Fidel Pastor Sogorb fpastor@institutogaia.es Dimarts 12.00
Cirilo Adobe Felipe  (Tut 1ºB) ccurto@institutogaia.es Dijous 12.00
Juan Quintana Pareja jquintana@institutogaia.es Dimarts 12.00
Ximo Nebot Navarro  (Coord ESO) xnebot@institutogaia.es Dimarts 11.05
Sonia Hernández Dapena (Tut 2ºBach B) shernandez@institutogaia.es Dijous 8.50
Víctor Cabrera Bartolomé (Vicedirector) vcabrera@institutogaia.es Dijous 9.45
Estefanía Albentosa Galiano ealbentosa@institutogaia.es Dimarts 11.05
Raquel I. Alcañizs Tolsada (Tut 2ºB) rialcaniz@institutogaia.es Dijous 11.05
Raquel Botella Mahiques rbotella@institutogaia.es Dijous 9.45

Assignatures que imparteix el departament:

1ESO

2ESO

  • Matemàtiques
  • Reforç de Matemàtiques
  • Projecte interdisciplinar: robòtica

3ESO

4ESO

1BACH

  • Matemàtiques I
  • Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials I

2BACH

  • Matemàtiques II
  • Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials II

FPB

  • Ciències aplicades