Departament de Matemàtiques

Membres del departament (i càrrecs):

PROFESSOR/A EMAIL At. famílies
Fidel Pastor Sogorb (JD) f.pastorsogorb@edu.gva.es Dimarts 8:50
Ximo Nebot Navarro (Coor. Secundaria) j.nebotnavarro@edu.gva.es Dimarts 11:05
Juan Quintana Pareja (Tut 1ESOD) j.quintanapareja@edu.gva.es Dijous 12:00
Sonia Hernández Dapena s.hernandezdapena@edu.gva.es Dimecres 12:00
Luis José Moreno Garrido (Tut 1ESOA) lj.morenogarrido@edu.gva.es Divendres 8:50
Vanesa Navarro Cárceles (Tut 2BachB) v.navarrocarceles@edu.gva.es Dilluns 11:05
Raquel Botella Mahiques r.botellamahiques@edu.gva.es Dilluns 12:00
Daniel Boluda Barberá d.boludabarbera@edu.gva.es Dilluns 12:00
Alejandra López de Mota Gil (Tut 3ESOF) a.lopezmotagil@edu.gva.es Dimecres 12:00
César Fernández Casanova c.fernandezcasanov@edu.gva.es Divendres 8:50
Diana Sánchez Cacho d.sanchezcacho@edu.gva.es Dimecres 12:00

La informació sobre les separates del departament està disponible només en la versió en castellà (pot canviar la llengua en la part superior dreta de la pàgina). Disculpen les molèsties.