Departament de Matemàtiques

Membres del departament (i càrrecs):

 

PROFESSOR/A EMAIL At. families
Ximo Nebot Navarro (JD) j.nebotnavarro@edu.gva.es Dijous

9:45-10:40

Fidel Pastor Sogorb (Director) f.pastorsogorb@edu.gva.es Dijous

12:00-12:55

Juan Quintana Pareja j.quintanapareja@edu.gva.es Dimecres

11:05-12:00

Sonia Hernández Dapena (Secretaria) s.hernandezdapena@edu.gva.es Dilluns

12:00-12:55

Luis José Moreno Garrido (Tut 1ESOC) lj.morenogarrido@edu.gva.es Dimarts

9:45-10:40

Vanesa Navarro Cárceles (Tut 2BachB) v.navarrocarceles@edu.gva.es Dilluns

12:00-12:55

Raquel Botella Mahiques (Tut 1BachB) r.botellamahiques@edu.gva.es Dimecres

12:00-12:55

Alejandra López de Mota Gil (Tut 3ESOA) a.lopezmotagil@edu.gva.es Divendres

11:05-12:00

David Ferrer Martí (Tut 2ESOF) d.ferrermarti@edu.gva.es Dilluns

12:00-12:55

Tamara Luján Cerdán ts.lujancerdan@edu.gva.es Divendres

8:50-9:45

Rosa Latre Andrés (Tut 3ESOF) r.latreandres@edu.gva.es Dilluns

8:50-9:45

Lourdes Pascual Campoy l.pascualcampoy@edu.gva.es Dijous

9:45-10:40

Alba Francés Calvo a.francescalvo@edu.gva.es Divendres

8:50-9:45

 

La informació sobre les separates del departament està disponible només en la versió en castellà (pot canviar la llengua en la part superior dreta de la pàgina). Disculpen les molèsties.