Cultura científica 4ESO

Requisits previs

Cap

Qui haurien de triar-la

Persones amb curiositat per la història de la ciència i els avanços científics

Continguts

Avanços en la biomedicina

La revolució en la genètica

L’origen de la vida en la Terra.

Les implicacions ètiques dels avanços científics

Els problemes mediambientals