Matemàtiques aplicades 4ESO

MATEMÀTIQUES APLICADES                      4t ESO

 

A qui va dirigida?

A aquells alumnes que estan interessats a cursar un cicle formatiu de grau mitjà.

No obstant això, poden cursar aquestes matemàtiques també els alumnes que NO es matricularan en cap assignatura de Matemàtiques en Batxillerat (és a dir, cursaran el Batxillerat en la modalitat d’Humanitats i no de Ciències Socials o de Ciències)

 

Continguts

Racionals. Potències. Radicals. Logaritmes.

Proporcionalitat. Interés simple i compost.

Polinomis. Factorització.

Equacions de primer i segon grau. Equacions de grau superior a dos.

Sistemes d’equacions.

Càlcul d’àrees i volums.

Funcions lineals, quadràtiques, de proporcionalitat inversa i exponencials.

Estadística. Paràmetres de centralització i dispersió. Gràfiques estadístiques.

Probabilitat. Probabilitat simple i composta