Erasmus +

Aquest espai ha sigut creat per a publicitar i difondre les accions referides als nostres projectes ERASMUS+ 

Tipus de projecte: ERASMUS KA101 

És un projecte europeu de mobilitat per a personal docent escolar dins de l’Acció Clau 1 (KA101) d’Erasmus +. Comporta l’existència d’un Pla de Desenvolupament Europeu en el nostre institut que assegure un impacte i difusió eficaç de les activitats de formació o observació de docència realitzades dins de l’espai de la Unió Europea gràcies a les mobilitats del professorat participant finançades per Erasmus+ a través del SEPIE. 

 Objectius 

  • Integrar les competències adquirides a través del Pla de Formació del Professorat amb habilitats internacionals de comunicació i cooperació amb Centres europeus. 
  • Millorar les competències digitals del professorat per al desenvolupament d’aules més inclusives i aprenentatge entre iguals. 
  • Internacionalització de l’IES GAIA, augmentar la col·laboració amb altres escoles. 
  • Noves metodologies: Ús d’eines que afavorisquen la implicació i col·laboració dels alumnes. 
  • Participació activa en la creació de l’European Digital Education Hub. 
  • Respondre a les creixents necessitats de formació del territori degut a l’augment demogràfic. 

 Els nostres projectes 

Construint ponts i compartint il·lusions 

Curs 2018-2019. L’IES Gaia comença la seua marxa ERASMUS amb un projecte de mobilitat del professorat per a conéixer noves metodologies i poder posteriorment aplicar-les a l’aula amb l’alumnat. En concret 8 professors i professores de l’IES assisteixen a cursos estructurats a Itàlia, França, Grècia i República Txeca. 

Acreditació 2021-2027 

L’IES Gaia té concedida l’Acreditació Erasmus fins al 2027.  Al llarg d’aquests cursos escolars es desenvoluparan activitats de mobilitat que servisquen per a la millora del nostre centre.  Amb aquesta acreditació pretenem desenvolupar noves col·laboracions internacionals i millorar els processos d’ensenyament i d’aprenentatge.