Departament d’Orientació

Membres del departament (i càrrecs):

PROFESSOR/A EMAIL At. famílies
Mª Victoria Ródenas Palacín (JD) mv.rodenaspalacin@edu.gva.es Dimecres 8:50
Cristina Rico Maestre c.ricomaestre@edu.gva.es Dimarts 12:55
José Miguel Rodríguez Lillo (PT) jm.rodriguezlillo@edu.gva.es Dijous 9:45
Laura Esteban Rodríguez (PT) l.estebanrodriguez@edu.gva.es Dimecres 9:45
Águeda Espinosa Varela (AL) a.espinosavarela@edu.gva.es Dimecres 11:05
Angélica Moreno López (AO) a.morenolopez@edu.gva.es
María Luisa Sala Pastor (TUT_AO) ml.salapastor@edu.gva.es Dilluns 8:50