Departament d’Orientació

Membres del departament (i càrrecs):

PROFESSOR/A EMAIL Horari atenció famílies
Elena Lillo Nules (JD) elillo@institutogaia.es Dimarts 8:50
María Martínez Alemany mmartinez@institutogaia.es
José Miguel Rodríguez Lillo jmrodriguez@institutogaia.es Dijous 8:50
Raquel Polo Navarro rpolo@institutogaia.es Dijous 9:45
Mª Luisa Sala Pastor (Tut Aula Oberta) mlsala@institutogaia.es Dilluns 11:05
Águeda Espinosa Valera aespinosa@institutogaia.es Dilluns 12:55
Rafael García Ríos rafaelgarcia@institutogaia.es