Aneu a la barra d'eines

Departament d’Anglés

Membres del departament (i càrrecs):

PROFESSOR/A EMAIL Horari atenció famílies
Mª Belén Piqueras Navarro (JD) bpiqueras@institutogaia.es Dimarts 11:05
Káteri Escolano Cantos kescolano@institutogaia.es Dimecres 9:45
Carmen Barberá Catalá cbarbera@institutogaia.es Dilluns 11:05
Carmen Hoyos García    (Tut 2º C) choyos@institutogaia.es Dimarts 12:00
Eva Lorente Alacid  (Tut 1º BACH B) elorente@institutogaia.es Dimecres 9:45
Rosario Mª Cutillas Beresaluce (Tut 1ºD) rcutillas@institutogaia.es Dimecres 8:50
Javier Marín Mateos    (Tut 3º C) jmarin@institutogaia.es Dijous 11:05
Teresa Marhuenda Segarra    (Tut 2ºI) tmarhuenda@institutogaia.es Dijous 12:00
Abigail Sánchez Coco asanchez@institutogaia.es Dijous 9:45

Assignatures que imparteix el departament:

1ESO

  • Anglés
  • Reforç d’Anglés

2ESO

  •  Anglés

3ESO

  •  Anglés
  • Comunicació oral (Anglés)

4ESO

  • Anglés
  • Comunicació oral (Anglés)

1BACH

  • Anglés

2BACH

  •  Anglés

FPB

  • Anglés

Separates del departament: