Departament d’Anglés

Membres del departament (i càrrecs):

 

PROFESSOR/A EMAIL At. families
Carmen Hoyos García (JD) mc.hoyosgarcia@edu.gva.es Dimecres

12:55-13:50

Carmen Barberá Catalá ca.barberacatala@edu.gva.es Dimarts

9:45-10:40

Eva Lorente Alacid (Tut 2BachC) e.lorentealacid@edu.gva.es Dimarts

11:05-12:00

Mª Belén Piqueras Navarro (Jefa estudios) mb.piquerasnavarro@edu.gva.es Dimecres

12:55-13:50

Javier Marín Mateos (Coord. Convivencia) j.marin@edu.gva.es Dimarts

11:05-12:00

Rosario Mª Cutillas Beresaluce rm.cutillasberesal@edu.gva.es  Dilluns

11:05-12:00

Teresa Marhuenda Segarra (Tut 4ESOD) t.marhuendasegarra@edu.gva.es Dimarts

12:00-12:55

Lorena Olivares Carmona l.olivarescarmona@edu.gva.es Dilluns

11:05-12:00

Ana M. Giner Pantoja am.ginerpantoja@edu.gva.es Dijous

11:05-12:00

 

 

La informació sobre les separates del departament està disponible només en la versió en castellà (pot canviar la llengua en la part superior dreta de la pàgina). Disculpen les molèsties.