Departament d’Anglés

Membres del departament (i càrrecs):

PROFESSOR/A EMAIL Horari atenció famílies
Mª Belén Piqueras Navarro (JD) bpiqueras@institutogaia.es Dimarts 11:05
Káteri Escolano Cantos kescolano@institutogaia.es Dimecres 9:45
Carmen Barberá Catalá cbarbera@institutogaia.es Dilluns 11:05
Carmen Hoyos García    (Tut 2º C) choyos@institutogaia.es Dimarts 12:00
Eva Lorente Alacid  (Tut 1º BACH B) elorente@institutogaia.es Dimecres 9:45
Rosario Mª Cutillas Beresaluce (Tut 1ºD) rcutillas@institutogaia.es Dimecres 8:50
Javier Marín Mateos    (Tut 3º C) jmarin@institutogaia.es Dijous 11:05
Teresa Marhuenda Segarra    (Tut 2ºI) tmarhuenda@institutogaia.es Dijous 12:00
Abigail Sánchez Coco asanchez@institutogaia.es Dijous 9:45

Assignatures que imparteix el departament:

1ESO

  • Anglés
  • Reforç d’Anglés

2ESO

  •  Anglés

3ESO

  •  Anglés
  • Comunicació oral (Anglés)

4ESO

  • Anglés
  • Comunicació oral (Anglés)

1BACH

  • Anglés

2BACH

  •  Anglés

FPB

  • Anglés

La informació sobre les separates del departament està disponible només en la versió en castellà (pot canviar la llengua en la part superior dreta de la pàgina). Disculpen les molèsties.