Aneu a la barra d'eines

Departament d’Anglés

Membres del departament (i càrrecs):

 

PROFESOR/A EMAIL Horario atención familias
Mª Belén Piqueras Navarro (JD) bpiqueras@institutogaia.es Miércoles 11.05
Mª Dolores Alcaraz Quintanilla (Tut 2º C)

Eva Mª Jiménez Asensi

lalcaraz@institutogaia.es

emjimenez@institutogaia.es

Martes 11.05
Káteri Escolano Cantos  (Tut 1ºD) kescolano@institutogaia.es Lunes 12.00
Carmen Barberá Catalá  (Tut 2º Bach C) cbarbera@institutogaia.es Jueves 9.45
Carmen Hoyos García  (Tut 3º C) choyos@institutogaia.es Jueves 11.05
Eva Lorente Alacid  (Tut 1º Bach B) elorente@institutogaia.es Jueves 11.05
Rosario Mª Cutillas Beresaluce (Tut 1º C) rcutillas@institutogaia.es Lunes 9.45
Mª Milagros Vicent Estrada mvicent@institutogaia.es Jueves 9.45

 

Assignatures que imparteix el departament:

1ESO

  • Anglés
  • Reforç d’Anglés

2ESO

  •  Anglés

3ESO

  •  Anglés
  • Comunicació oral (Anglés)

4ESO

  • Anglés
  • Comunicació oral (Anglés)

1BACH

  • Anglés

2BACH

  •  Anglés

FPB

  • Anglés

Separates del departament: