Departament d’Anglés

Membres del departament (i càrrecs):

PROFESSOR/A EMAIL Atenció a pares
Mª Dolores Alcaraz Quintanilla (JD) lalcaraz@institutogaia.es Dimarts 12.00
Káteri Escolano Cantos  (Tut 1ºG) kescolano@institutogaia.es Dimarts 9.45
Carmen Barberá Catalá cbarbera@institutogaia.es Dimarts 11.05
Mª Belén Piqueras Navarro (Tut 2ºBach A) bpiqueras@institutogaia.es Divendres 8.50
Carmen Hoyos García  (Tut 1ºBach B) choyos@institutogaia.es Divendres 8.50
Eva Lorente Alacid  (Tut 1ºF) elorente@institutogaia.es Dimarts 12.00
Rosario Mª Cutillas Beresaluce (Tut 4ºA) rcutillas@institutogaia.es Dilluns 12.00
Ana María Juan Navarro (Tut 3 °C) ajuan@institutogaia.es Divendres 11.05

Assignatures que imparteix el departament:

1ESO

  • Anglés
  • Reforç d’Anglés

2ESO

  •  Anglés

3ESO

  •  Anglés
  • Comunicació oral (Anglés)

4ESO

  • Anglés
  • Comunicació oral (Anglés)

1BACH

  • Anglés

2BACH

  •  Anglés

FPB

  • Anglés