Anunci Xarxa llibres (juliol 2022)

Tots els participants en la Xarxa llibres que no hagen recollit el seu lot al juliol ho podran fer el dia 5 de setembre en horari de 17:00 a 20:00h amb les mateixes condicions que es van estipular en el primer període de lliurament de lots.

Entrega llibres de la Xarxa. Setembre 2021

En els documents adjunts es troba la informació relativa al lliurament dels lots de llibres de la Xarxa Llibres en els primers dies de setembre i per als alumnes que provenen del CEIP Victoria Kent, aquells altres alumnes que entren en 1r ESO i no van recollir-los al juliol i la resta d’alumnat de l’institut.

CALENDARI-XARXA-1ESO-COLEGIO-VK-Y-PENDIENTES-DE-ENTREGA-VAL

XARXA-LLIBRES-2021-FPB-I-ESO-MENYS-1o-val

Comunicat Xarxa llibres juliol 2021

La devolució del lot de llibres corresponent al curs 2020-2021 de la Xarxa Llibres ha de realitzar-se el mateix dia de la formalització de la matrícula amb la mateixa cita prèvia que es publicarà  en breu en la web del centre.
Amb el lot de llibres ha de presentar-se l’imprés, degudament emplenat per duplicat, que es pot descarregar en el següent enllaç. El centre no proporcionarà aquest imprés ni farà fotocòpies.
Recordem que, a causa de la situació, aquest imprés ha de portar-se ja emplenat. No es pot realitzar en l’institut. El lot de llibres ha de retornar-se complet i, com a mínim, en el mateix estat en què va ser entregat. Els llibres han d’estar  folrats.

Lliurament de llibres als alumnes. Xarxa llibres. Setembre 2020

Donada la situació sanitària que estem vivint, el centre no considera aconsellable la recollida presencial dels llibres del curs 2020-2021 per part dels pares, a causa del gran nombre de participants en el banc de llibres. Així doncs, en aquesta ocasió, el repartiment dels lots de llibres de la Xarxa es farà seguint les indicacions que es relacionen en el següent document.

Xarxa llibres - Entrega llibres Set2020

Xarxa llibres: Devolució dels llibres curs 2019/20

ACTUALITZACIÓ

A partir del 6 de juliol es procedirà al lliurament dels lots de llibres  per part de les famílies que pertanyen a la Xarxallibres. És fonamental que lligen amb atenció les normes que, seguint la normativa publicada per la Conselleria d’Educació, ha establert el centre per a garantir la seguretat de tots:

 1. El lliurament del lot de llibres es realitzarà en el dia i hora que es tinguen assignats per a la formalització de la matrícula.
 • 6 de juliol Alumnes que es matricularan en 2n ESO  (lot de 1r ESO)
 • 7 de juliol Alumnes que es matricularan en 3r ESO  (lot de 2n ESO)
 • 8 de juliol Alumnes que es matricularan en 4t ESO  (lot de 3r ESO)
 • 13 de juliol Alumnes que han cursat 4t ESO  (lot de 4t ESO)
 1. S’ha de retornar el lot complet de llibres que es va rebre a principi de curs. Els llibres han d’estar en estat similar a com es van entregar al juliol i/o setembre i han d’estar tots folrats.
 2. S’haurà de portar una còpia impresa i degudament emplenada del document que es pot descarregar del següent enllaç:

http://www.ceice.gva.es/documents/162640666/170021299/S0_LLIURA_2021_v1/56c084a3-7b77-43b4-add7-4cfd70298128

 1. El servei de reprografia (fotocòpies) no estarà disponible per a persones alienes al personal del centre. Per tant, el citat imprés han de portar-ho ja de casa. D’igual manera, no es prestaran bolígrafs ni es permetrà la permanència en cap lloc del centre per a emplenar aquest imprés.
 2. Al centre acudirà únicament una persona per alumne/alumna (pare/mare, tutor/tutora legal, familiar major d’edat degudament autoritzat per escrit). En cap cas es recollirà el lot si qui ve és l’alumne. En cas de no poder acudir en la data i hora que corresponga, s’haurà de demanar telefònicament una nova cita. No s’atendrà a ningú sense cita prèvia ni tampoc s’atendrà a ningú fora de les hores estipulades.
 3. Per a accedir a l’institut, el nostre personal els atendrà a la porta facilitant-los la desinfecció del calçat i de les mans, i l’entrada al mateix per torns. Quan l’aforament permés en el vestíbul estiga complet, ha d’esperar-se el torn al carrer fins que se’ls indique el  moment en què poden accedir al centre.
 4. És obligatori seguir les indicacions respecte als llocs d’entrada i eixida i guardar la distància de seguretat. Tot això està degudament senyalitzat en el centre. Està completament prohibit circular lliurement per les dependències o el pati del centre.
 5. Per a accedir al centre és obligatori l’ús de mascareta.
 6. En les dates i horaris indicats per a entregar el lot de llibres no es podrà realitzar cap altra gestió en el centre sense cita prèvia.

 

Preguem respecten els horaris indicats per a agilitar el procés i evitar l’espera i les aglomeracions.

 

 

xarxa jul2020 val