Horari de matriculació de la PAU 2021-22. Convocatòria extraordinària

La matriculació de l’alumnat en les proves d’accés a la universitat es farà presencialment de manera exclusiva en l’horari assenyalat a continuació:

 • Dilluns 27 de juny: de 9.00h a 13.30h

L’alumnat ha de presentar, en el moment de formalitzar la matrícula, una fotocòpia del seu DNI i el justificant d’haver pagat les taxes per als exàmens.

Informació PAU 2022

Horari de la PAU 2022

Horari_PAU_2022

Calendari de la PAU 2022

Calendari-PAU_2022-VAL

NOVETAT: Aules per a la realització de les proves

Informació per a generar el rebut del títol de Batxillerat

Informació per a generar el rebut de les taxes de l’EBAU/PAU

Acord sobre la caducitat de les ponderacions

Acord sobre l’ús de les calculadores

Procediment sancionador

Preguntes freqüents

Preguntas-Frecuentes-PAU-2022-VAL

Horari de matriculació EBAU curs 2021-2022

La matriculació de l’alumnat en les proves d’accés a la universitat es farà presencialment de manera exclusiva en l’horari assenyalat a continuació:

 • Dimecres 25 de maig: de 9.45h a 14h
 • Dijous 26 de maig: de 11h a 12h i de 13h a 14h
 • Divendres 27 de maig: de 8h a 11h

L’alumnat ha de presentar, en el moment de formalitzar la matrícula, una fotocòpia del seu DNI i el justificant d’haver pagat les taxes per als exàmens.

La manera d’abonar les taxes es facilitarà a l’alumnat quan la UA ens el faça arribar.

INFORMACIÓ PAU – JULIOL 2021

Les proves extraordinàries de la PAU es realitzaran al Campus de Sant Vicent, Aulari II, Tribunal 3.

Els alumnes que es presenten han d’estar a la porta d’aquest aulari a les 8.30 del dia 6 de juliol, excepte els qui es presenten únicament a la fase voluntària, que han d’estar mitja hora abans del seu primer examen en la seu del tribunal (aula B11)

 

Proves d’accés a la universitat (PAU) 2021

INSTRUCCIONS

 1. GENERAR EL REBUT DE TAXES I PAGAR-LO. (instruccions)
 2. ACUDIR A L’INSTITUT A FORMALITZAR LA MATRÍCULA EN EL DIA I A L’HORA ESPECIFICATS EN EL DOCUMENT DE CITES PRÈVIES.
 3. CAL APORTAR EN EL MOMENT DE LA MATRÍCULA FOTOCÒPIA DEL DNI I JUSTIFICANT DE PAGAMENT DE LES TAXES.
 4. LA PAU COMENÇA EL DIMARTS 8 DE JUNY. CAL ESTAR EN LA UA A LES 8.20 A LA PORTA DE LA FACULTAT D’EDUCACIÓ (PLÀNOL EN LA WEB DE L’INSTITUT, SECCIÓ NOVETATS).
 5. EL NOSTRE ÉS EL TRIBUNAL 9.
 6. ÉS IMPRESCINDIBLE PORTAR SEMPRE EL DNI.
 7. EN EL MOMENT DE FORMALITZAR LA MATRÍCULA DE LA PAU, ES POT APORTAR TAMBÉ EL JUSTIFICANT DE PAGAMENT DE LES TAXES PER A LA OBTENCIÓ DEL TÍTOL DE BATXILLERAT.
 8. COM GENERAR EL REBUT I PAGAR LES TAXES PER A L’OBTENCIÓ DEL TÍTOL DE BATXILLERTAT S’EXPLICA EN LA WEB DEL CENTRE.
 9. SI S’OPTA PER NO PAGAR AQUEIXES TAXES EN AQUEST MOMENT, ES POT FER DURANT TOT EL MES DE JULIOL. UNA VEGADA PAGADES, CAL LLIURAR EN LA SECRETARIA EL JUSTIFICANT DE PAGAMENT.

 

Instruccions (per imprimir)

Cita prèvia per la matrícula de la PAU

 

 1. Informació sobre el pagament de taxes. PAU 2021
 2. Com generar el rebut per al pagament de taxes de la PAU 2021
 3. Horari de les proves de la PAU 2021
 4. Estructura de les proves. PAU 2021
 5. Qualificació de les proves. PAU 2021
 6. Acord sobre calculadores
 7. Sancions PAU 2021
 8. Plànol de la UA

Generar i pagar el títol de Batxillerat