Matrícula PAU 2023 (juny)

La matriculació de l’alumnat en les proves d’accés a la universitat es farà presencialment de manera exclusiva en l’horari assenyalat a continuació:

  • Dimecres 24 de maig: de 9.45 a 13.00h
  • Dijous 25 de maig: de 7.55 a 9:45h i de 12.00 a 13:00h
  • Divendres 26 de maig: de 9.45 a 13.00h

L’alumnat ha de presentar, en el moment de formalitzar la matrícula, una fotocòpia del DNI i el justificant d’haver pagat les taxes per als exàmens.

L’estudiantat efectuarà l’ingrés de la Taxa de Selectivitat a favor de la Universitat d’Alacant. El rebut l’haurà de generar cada alumne/a a través de la web: https://cvnet.cpd.ua.es/uapagos2/pagarrecibo/recibo

S’haurà d’indicar en concepte del rebut: Proves d’aptitud per a accés a Universitat. Observacions: PAU Ordinària/Extraordinària 2022-23. D’aquest ingrés l’alumnat haurà de conservar 2 resguards. Haurà d’entregar un d’ells en la Secretaria del seu Centre.

Taxa per Prova d’Accés Ordinària                                            70.38 E

Família Nombrosa-Monoparental ordinària                                     35.19 E

Família Nombrosa-Monoparental especial                                     Exempts

Matríc. d’Honor Global                                                               Exempts

Premi Extraordinari de Batxillerat                                         Exempts

Diversitat, Víctimes Violència Genere-Terrorisme                       Exempts

Generar taxes per al títol de Batxillerat

Generar taxes per a la matrícula de la PAU

Informació PAU 2022

Horari de la PAU 2022

Horari_PAU_2022

Calendari de la PAU 2022

Calendari-PAU_2022-VAL

NOVETAT: Aules per a la realització de les proves

Informació per a generar el rebut del títol de Batxillerat

Informació per a generar el rebut de les taxes de l’EBAU/PAU

Acord sobre la caducitat de les ponderacions

Acord sobre l’ús de les calculadores

Procediment sancionador

Preguntes freqüents

Preguntas-Frecuentes-PAU-2022-VAL

INFORMACIÓ PAU – JULIOL 2021

Les proves extraordinàries de la PAU es realitzaran al Campus de Sant Vicent, Aulari II, Tribunal 3.

Els alumnes que es presenten han d’estar a la porta d’aquest aulari a les 8.30 del dia 6 de juliol, excepte els qui es presenten únicament a la fase voluntària, que han d’estar mitja hora abans del seu primer examen en la seu del tribunal (aula B11)