Departament de Cultura Clàssica

Membres del departament (i càrrecs):

PROFESSOR/A EMAIL Atenció a pares
Pilar Extremera Lara (JD) pextremera@institutogaia.es Dilluns 12.00
María de les Neus Alenda Pastor malenda@institutogaia.es Dimarts 11.05

Assignatures que imparteix el departament:

3ESO

4ESO

1BACH

2BACH