Aneu a la barra d'eines

Departament de Cultura Clàssica

Membres del departament (i càrrecs):

PROFESSOR/A EMAIL Horari atenció famílies
Pilar Extremera Lara (JD) pextremera@institutogaia.es Dilluns 12:55
Mª Karina Orts Juan korts@institutogaia.es Dimarts 11:05

Assignatures que imparteix el departament:

3ESO

4ESO

1BACH

2BACH

Separates del departament: