Aneu a la barra d'eines

Departament de Cultura Clàssica

Membres del departament (i càrrecs):

 

PROFESOR/A EMAIL Horario atención familias
Pilar Extremera Lara (JD) pextremera@institutogaia.es Jueves 12.00
Inmaculada Lorente Martínez ilorente@institutogaia.es Jueves 11.05

 

Assignatures que imparteix el departament:

3ESO

4ESO

1BACH

2BACH

Separates del departament: