Departament de Cultura Clàssica

Membres del departament (i càrrecs):

PROFESSOR/A EMAILAtenció a pares
Pilar Extremera Lara (JD)pextremera@institutogaia.esDilluns 12.00
María de les Neus Alenda Pastormalenda@institutogaia.esDimarts 11.05

Assignatures que imparteix el departament:

3ESO

4ESO

1BACH

2BACH