Departament de Cultura Clàssica

Membres del departament (i càrrecs):

PROFESSOR/A EMAIL Horari atenció famílies
Pilar Extremera Lara (JD) pextremera@institutogaia.es Dilluns 12:55
Mª Karina Orts Juan korts@institutogaia.es Dimarts 11:05

Assignatures que imparteix el departament:

3ESO

4ESO

1BACH

2BACH

La informació sobre les separates del departament està disponible només en la versió en castellà (pot canviar la llengua en la part superior dreta de la pàgina). Disculpen les molèsties.