Dia Mundial de Conscienciació sobre l’Autisme – 2020

“Durant el Dia Mundial de Conscienciació sobre l’Autisme hem de reafirmar el nostre compromís amb aqueixos valors, que inclouen la igualtat, l’equitat i la inclusió, i la nostra determinació de promoure la plena participació de totes les persones amb autisme, assegurant-nos de què disposen de les eines necessàries per a exercir els seus drets i llibertats fonamentals”.

António Guterres, Secretari General de les Nacions Unides

Atenció a l’alumnat durant el període sense activitat educativa presencial

Seguint instruccions de la Conselleria d’Educació i després de la publicació del Reial decret pel qual es declara l’estat d’alarma, convé compartir amb les famílies algunes indicacions importants:

Se suspén l’activitat educativa presencial, per la qual cosa l’atenció al nostre alumnat es farà únicament a distància, de manera telemàtica.

Per a això, com els venim indicant, el professorat es posarà en contacte amb els seus fills i filles i amb vostés mateixos a través dels següents canals: web família (Ítaca), correu electrònic, Aules, Classroom o algun altre mitjà telemàtic que s’indicarà prèviament a l’alumnat.

L’atenció presencial en el centre es restringeix a situacions puntuals, per al cas d’aquella família que no dispose de cap dels mitjans telemàtics anteriorment indicats i únicament amb cita prèvia, bé de manera telefònica o a través d’Ítaca. Recorden que les instruccions rebudes des del govern de la nació limiten en extrem el trànsit per les vies públiques.

No es tracta d’un període vacacional, ni per al professorat ni per a l’alumnat. Els professors i professores del centre ens hem organitzat per a elaborar materials d’estudi per als nostres alumnes/as i per a transmetre el seu ensenyament pels canals que tenim al nostre abast.

Per això, els nostres alumnes i alumnes hauran d’estar pendents diàriament de les comunicacions que li puguen arribar dels seus professors i professores i de realitzar els exercicis i tasques que se’ls encomanen. La valoració d’aquest treball es tindrà en compte per a la nota de la tercera avaluació, de la forma que s’indicarà en el seu moment.

Gràcies per la seua col·laboració i ànim.

DIRECCIÓ

Atenció a l’alumnat de forma no presencial

Com sabran, la Generalitat Valenciana ha decretat el tancament de tots els centres docents de la Comunitat Valenciana. Per això, i pensant sempre que alumnat i famílies reben tot el suport educatiu que necessiten per part del professorat de l’institut, vull recordar-los la necessitat de consultar els canals a través dels quals nosaltres ens posarem en contacte amb vostés (pàgina web, email de l’alumnat, Ítaca, Aules i qualsevol altre mitjà que hàgem consensuat amb el nostre alumnat). De fet, em consta que molts professors i professores han començat ja a organitzar-se amb ells.

El treball a casa ha de ser diari, de manera que a la tornada puguem reprendre les activitats acadèmiques de la millor manera possible.
En els primers dies de la setmana pròxima podrà consultar-se a Ítaca les notes de cada alumne/a.

Gràcies pel seu suport i comprensió.

Direcció

Convocatòria de vaga 6/03/2020

La direcció del centre ha rebut convocatòria de vaga d’alumnat pel Sindicat d’Estudiants per al pròxim divendres 6 de març, amb el lema: “Contra la violència masclista i l’educación franquista”. S’adjunta el cartell informatiu de la convocatòria.

En relació a les convocatòries de vaga convé fer algunes precisions:

  1.  Segons el Decret 39/2008 de 4 d’abril, les decisions col·lectives d’inassistència es poden produir a partir de 3r d’ESO. Per això no es convoca l’alumnat de 1o i 2o d’ESO.
  2. El centre seguirà funcionant amb tota normalitat. La vaga és de l’alumnat, no del professorat. Per tant, no es permetrà l’entrada ni l’eixida fora de l’horari normal d’obertura del centre, com en un dia normal de classe.
  3. D’acord amb el punt anterior, no es pot exigir el canvi de data d’un examen o qualsevol altra activitat académica prevista per raó de la vaga. Tota vaga té un cost que, els qui la secunden per la reivindicación d’uns principis legítims, poden haver d’assumir.
  4. El professorat anotarà la falta d’assistència dels alumnes i les alumnes que no assistisquen a classe.

LA DIRECCIÓ

 

Cartell i comunicat_vaga-6mar20