Departament de Música

Membres del departament (i càrrecs):

 

PROFESOR/A EMAIL Horario atención familias
Ana Labrador San Romualdo (JD) alabrador@institutogaia.es Viernes 12.00
Elena Ull Barbat eull@institutogaia.es Lunes 9.45
Mª José Gomis Climent mgomis@institutogaia.es Jueves 9.45

 

Assignatures que imparteix el departament:

1ESO

  •  Música

2ESO

  •  Música

3ESO

  •  Música

4ESO

  •  Música
  • Arts escèniques i dansa