Departament de Música

Membres del departament (i càrrecs):

PROFESSOR/A EMAIL Atenció a pares
Ana Labrador San Romualdo (JD) (Tut 1ºB) alabrador@institutogaia.es Divendres 12.00
Elena Ull Barbat eull@institutogaia.es Dilluns 11.05
Beatriz Cañadas Lizano bcanadas@institutogaia.es Divendres 9.45

Assignatures que imparteix el departament:

1ESO

  •  Música

2ESO

  •  Música

3ESO

  •  Música

4ESO

  •  Música
  • Arts escèniques i dansa