Horari de matriculació de la PAU 2021-22. Convocatòria extraordinària

La matriculació de l’alumnat en les proves d’accés a la universitat es farà presencialment de manera exclusiva en l’horari assenyalat a continuació:

 • Dilluns 27 de juny: de 9.00h a 13.30h

L’alumnat ha de presentar, en el moment de formalitzar la matrícula, una fotocòpia del seu DNI i el justificant d’haver pagat les taxes per als exàmens.

Proves d’accés a la universitat (PAU) 2021

INSTRUCCIONS

 1. GENERAR EL REBUT DE TAXES I PAGAR-LO. (instruccions)
 2. ACUDIR A L’INSTITUT A FORMALITZAR LA MATRÍCULA EN EL DIA I A L’HORA ESPECIFICATS EN EL DOCUMENT DE CITES PRÈVIES.
 3. CAL APORTAR EN EL MOMENT DE LA MATRÍCULA FOTOCÒPIA DEL DNI I JUSTIFICANT DE PAGAMENT DE LES TAXES.
 4. LA PAU COMENÇA EL DIMARTS 8 DE JUNY. CAL ESTAR EN LA UA A LES 8.20 A LA PORTA DE LA FACULTAT D’EDUCACIÓ (PLÀNOL EN LA WEB DE L’INSTITUT, SECCIÓ NOVETATS).
 5. EL NOSTRE ÉS EL TRIBUNAL 9.
 6. ÉS IMPRESCINDIBLE PORTAR SEMPRE EL DNI.
 7. EN EL MOMENT DE FORMALITZAR LA MATRÍCULA DE LA PAU, ES POT APORTAR TAMBÉ EL JUSTIFICANT DE PAGAMENT DE LES TAXES PER A LA OBTENCIÓ DEL TÍTOL DE BATXILLERAT.
 8. COM GENERAR EL REBUT I PAGAR LES TAXES PER A L’OBTENCIÓ DEL TÍTOL DE BATXILLERTAT S’EXPLICA EN LA WEB DEL CENTRE.
 9. SI S’OPTA PER NO PAGAR AQUEIXES TAXES EN AQUEST MOMENT, ES POT FER DURANT TOT EL MES DE JULIOL. UNA VEGADA PAGADES, CAL LLIURAR EN LA SECRETARIA EL JUSTIFICANT DE PAGAMENT.

 

Instruccions (per imprimir)

Cita prèvia per la matrícula de la PAU

 

 1. Informació sobre el pagament de taxes. PAU 2021
 2. Com generar el rebut per al pagament de taxes de la PAU 2021
 3. Horari de les proves de la PAU 2021
 4. Estructura de les proves. PAU 2021
 5. Qualificació de les proves. PAU 2021
 6. Acord sobre calculadores
 7. Sancions PAU 2021
 8. Plànol de la UA

Generar i pagar el títol de Batxillerat