Departament de Dibuix

Membres del departament (i càrrecs):

PROFESSOR/A EMAIL Atenció a pares
Gustavo Gomis Santos (JD) ggomis@institutogaia.es Dimarts 9.45
Salvador Montaner Solbes (Tut 3ºD) smontaner@institutogaia.es Divendres 11.05
Noelia Conca Francés   (Tut 2n W) nconca@institutogaia.es Divendres 9.45
Brega Olivera García (Tut 2 °C) lolivo@institutogaia.es Dijous 11.05

Assignatures que imparteix el departament:

1ESO

2ESO

  •  Educació Plàstica i Visual

3ESO

  •  Educació Plàstica i Visual
  • Projecte interdisciplinar: còmics

4ESO

  • Educació Plàstica i Visual

1BACH

2BACH